image1 image1 image1

Aktualności

Zmiana oznakowania na ulicy Huzarskiej

W związku ze złożonym pismem przez mieszkańców ulicy Huzarskiej popartym przez Radę

Osiedla Wilczak - Jary dot. zmian w parkowaniu na tejże ulicy. Decyzją ZDMiKP w Bydgoszczy

przeprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu polegająca na "przeniesieniu" zakazu

zatrzymywania się ze strony południowej na stronę północną.

 

Zmiana oznak HUZARSKA 

2023  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates