image1 image1 image1

Aktualności

Mieszkaniowe projekty z pełnym dofinansowaniem

Unijne dofinansowanie na budowę kolejnych mieszkań socjalnych oraz wspomaganych. Inwestycje na Jachcicach oraz Okolu i Wilczaku zostaną wsparte kwotę 2,5 mln zł.


W ramach pierwszego zadania planowany jest remont 13 lokali w budynku przy ul. Saperów 207. Wartość tego zadania szacowana jest na 1,9 mln zł.. Pozyskane dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 1,6 mln zł. Drugim projektem jest stworzenie 6 mieszkań wspomagających w komunalnych budynkach na Okolu i Wilczaku. Będą one dedykowane osobom wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, które spełnią określone kryteria. W wyremontowanych przez Miasto lokalach, MOPS będzie świadczył usługi (okresowe) dla osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego: bezdomnych, niesamodzielnych i z niepełnosprawnością ruchową w osiągnięciu częściowej lub całkowitej samodzielności m.in. poprzez trening samodzielności, poradnictwo, pracę socjalną lub inne usługi aktywnej integracji. Wartość tego projektu szacowana jest na 672 tysiące zł. Dofinansowanie wyniesie 791 tysięcy zł. Wiosną  przygotowane zostały niezbędne projekty budowlane. Oba zadania planujemy  zrealizować do połowy przyszłego roku

Warto wiedzieć
W tym roku zakończyła się natomiast przebudowa  budynku przy ul. Techników 2 na mieszkania socjalne. Więcej informacji na ten temat znajduje się w tekście „Nowe mieszkania socjalne na Kapuściskach”.

2019  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates