image1 image1 image1

Aktualności

Nie bądźmy obojętni

W Bydgoszczy cały czas mroźnie, w związku z tym nie bądźmy obojętni na los osób bezdomnych potrzebujących wsparcia w tym trudnym okresie.

csm bezdomnosc e5fd2bb568

Okres zimowy to najtrudniejsze miesiące dla osób bezdomnych, które narażone są na  wiele niebezpieczeństw związanych z wychłodzeniem organizmu, odmrożeniami, a w rezultacie z utratą zdrowia lub życia.

Jednym z organizatorów miejskiej polityki w zakresie przeciwdziałania bezdomności jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jednak w realizacji określonych działań uczestniczą także inne organy i instytucje publiczne takie jak: Urząd Miasta, Straż Miejska, Policja oraz organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i fundacje (Caritas, PCK, Monar, Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, Polski Komitet Pomocy Społecznej, a także wiele mniejszych)

Razem ze strażą miejską apelujemy do mieszkańców o zgłaszanie przypadków przebywania osób bezdomnych w miejscach, w których może im grozić wychłodzenie organizmu. Zgłoszenia przyjmowane są pod całodobowym numerem alarmowym Straży Miejskiej 986.

Jak pomóc?

Osoby bezdomne lub szukające pomocy mogą zgłaszać się do wszystkich wyżej wymienionych podmiotów. Jednak najlepszym rozwiązaniem będzie bezpośrednie zgłoszenie się do właściwych Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej lub schronisk.

Osoba bezdomna, która chce przebywać w schronisku, powinna udać się do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej i na podstawie wydanego tam skierowania, przez pracowników socjalnych, zostanie w takim schronisku umieszczona. Jest to niezbędne, aby udać się do swojego ROPS ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania osoby bezdomnej.

Jeżeli chcemy pomóc osobie bezdomnej to na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej znajduję się Lista Rejonowych Ośrodków Pomocy Społecznej. Wpisując ulice możemy łatwo dowiedzieć się, do którego ośrodka się zgłosić  - tutaj

Jeżeli chcemy uzyskać kompleksową informację jak pomóc osobom bezdomnych, możemy również zadzwonić na bezpłatną infolinię przy Urzędzie Wojewódzkim lub do Centrum Zarządzania Kryzysowego - tutaj

Placówki, które udzielają pomocy osobom bezdomnym

Na terenie miasta znajdują się placówki, które udzielają schronienia osobom bezdomnym. Na chwilę obecną w mieście funkcjonują schroniska dla bezdomnych kobiet i matek z dziećmi przy ulicy Polanka 9 oraz dla schronisko dla bezdomnych mężczyzn przy ulicy Fordońskiej 422.

Istotnym elementem pomocy dla bezdomnych jest możliwość korzystania z posiłków. Bezdomni korzystający z posiłków w ramach programów finansowanych ze środków budżetowych posiadają decyzję z ośrodka pomocy społecznej, jednak dla tych bezdomnych, którzy nie przebywają w schroniskach i nie chcą „rejestrować się” możliwość tą zapewniają na terenie miasta następujące jadłodajnie:

 • Stołówka PCK – ul. Floriana 18, kuchnia dla ubogich im. Brata Alberta – ul. Koronowska 18,
 • Jadłodajnia Betlejem – ul. Drukarska 6,
 • Jadłodajnia Stowarzyszenia św.  Wincentego  a Paulo – ul. Ossolińskich 2, 
 • Jadłodajnia Centrum Chrześcijańskiego Misji Betezda – ul. Czartoryskiego 12.

Jadłodajnie prowadzone przez MOPS, w których wymagana jest decyzja,  znajdują się na ulicy Ogrodowej 9 oraz Toruńskiej 272. Dodatkowo działają  w Bydgoszczy tzw. Jadłodzielnie przy ul. Gdańskiej 79  oraz przy kampusie WSG (ul. Garbary 3). 

Ważnym elementem pozostaje potrzeba właściwej reakcji każdego z nas, na przypadek świadczący o konieczności i celowości objęcia pomocą i wsparciem ludzi pozbawionych przysłowiowego „dachu nad głową”. Taka reakcja jest niezwykle ważna i w praktyce może sprowadzić się do przekazania informacji  telefonicznej do jednego z wymienionych wyżej podmiotów czy po prostu na telefon alarmowy 112.

Warto wiedzieć:

 • Działania na rzecz osób bezdomnych są jednym z istotnych elementów polityki społecznej Miasta Bydgoszczy, a problem bezdomności uwzględniony jest w „Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Bydgoszczy na lata 2016-2023” przyjętej Uchwałą  Nr XXXIV/642/16 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 września 2016 roku.
 • Informację na temat działalności i adresów schronisk, noclegowni, jadłodajni, a także danych teleadresowych podmiotów świadczących pomoc bezdomnym wywieszane są w miejscach publicznych, dworcach, marketach i urzędach. Stosowne ulotki i broszury przekazywane są również bezpośrednio osobom bezdomnym przez  strażników miejskich, policjantów oraz pracowników socjalnych (stosowne materiały wydawane są corocznie i zawierają aktualne informacje dotyczące form i sposobów pomocy, adresów schronisk i jadłodajni )
 • Na mocy umowy zawartej z Prezydentem Miasta pomocy osobom bezdomnym udzielają także organizacje pozarządowe - od 1 stycznia 2017 roku jest to Fundacja „Inkubator Społeczny” i Stowarzyszenie „Podaj rękę”.
 • Straż Miejska realizuje program Bezdomność. Od początku realizacji programu, tj. od połowy listopada 2016 roku na stanowisko dyżurnego Straży Miejskiej wpłynęły 802 zgłoszenia od mieszkańców dotyczące osób bezdomnych. Dzięki tym zgłoszeniom oraz działaniom własnym, bydgoscy strażnicy miejscy dotarli łącznie 877 razy do osób bezdomnych. W 13 przypadkach bezdomni zdecydowali się na przewiezienie do schroniska, 259 razy zostali przewiezieni do Punktu Pomocy Osobom Nietrzeźwym, a w 21 przypadkach potrzebowali pomocy medycznej, w związku z czym wezwano do nich Pogotowie Ratunkowe.
 • W Bydgoszczy prowadzona jest akcja "Wymień się ciepłem" Ideą jest zapełnienie ustawionego wieszaka ciepłą odzieżą. Uczestnikiem „Wymiany ciepła” może być każdy, kto chce pomóc i zostawić na wieszaku ciepłą kurtkę, płaszcz, polar, sweter, czapkę, szal albo rękawiczki. Akcja skierowana jest przede wszystkim do osób ubogich i bezdomnych, może też stanowić źródło pozyskania ciepłej odzieży przez każdego jej potrzebującego. Można też pozostawić na wieszaku np. zimową kurtkę i wziąć inną część garderoby w ramach „wymiany”.  Wieszaki zlokalizowane są: przy Kościele Parafialnym pw. Bożego Ciała (ul. Jesionowa 24), przy siedzibie Fundacji "Wiatrak" w Fordonie (ul. Bołtucia 7), przed Bydgoskim Ośrodkiem Rehabilitacji, Terapii Uzależnień „BORPA” (ul. Przodowników Pracy 12) oraz przy siedzibie Caritasu (ul. Cienista 2)
  Koordynatorem akcji jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
2019  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates