image1 image1 image1

Aktualności

Poprawa bezpieczeństwa to priorytet

Do końca roku zostanie doświetlonych trzynaście przejść dla pieszych wymagających poprawy bezpieczeństwa

– to pierwszy etap prac. Docelowo na terenie miasta zostanie doświetlonych aż siedemdziesiąt pięć przejść.

csm przejscie dla pieszych 241d598cd7 

Jednym z głównych elementów wytwarzających światło na drogach miejskich są latarnie uliczne. Ich zadaniem jest oświetlenie zarówno jezdni, chodników, dróg dla rowerów, a w szczególności uczestników ruchu drogowego.

Działania poprawiające widoczność przejść dla pieszych:
•         Oznakowanie na tle fluorescencyjnym,
•         Oznakowanie aktywne,
•         Diodowe/odblaskowe elementy umieszczone w nawierzchni jezdni tzw. kocie oczka,
•         Czerwone tło przejścia dla pieszych,
•         Piktogramy umieszczone na jezdni,
•         Mikroprogi na dojeździe do przejścia dla pieszych

Bezpieczeństwo na drodze
Niezwykle istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań pełni oświetlenie uliczne, gdzie występuje naturalne przecinanie strumieni ruchu drogowego. Często od zastosowanego rodzaju oświetlenia, jego natężenia, zakresu oświetlanego obszaru zależy możliwość wczesnego dostrzeżenia pieszych, czy rowerzystów, co może uchronić przed powstaniem konfliktu ruchowego, a w dalszej konsekwencji zdarzenia drogowego.
Co robimy, aby poprawić bezpieczeństwo?
Obecnie prowadzone są dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia widoczności całego obszaru przejścia dla pieszych, a tym samym pieszych poprzez działania infrastrukturalne np. wprowadzenie dodatkowego doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych wykraczającego poza stosowane standardowe oświetlenie uliczne. Dodatkowe doświetlenie przejść jest szczególnie przydatne po zmroku i w okresie jesienno-zimowym oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Doświetlenie przejść dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana na początku bieżącego roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Jednostka merytoryczna ZDMiKP w Bydgoszczy na przełomie stycznia i lutego br. przeprowadziła analizę możliwości technicznych doświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych zlokalizowanych na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Bydgoszczy.

Które przejścia zostaną doświetlone?
W wyniku analizy opracowano listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do przeprowadzenia ich modernizacji, 13 zostało zakwalifikowanych do I etapu prac. Materiał został zaopiniowany przez Policję oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego UMB oraz skonsultowany ze Społecznym Rzecznikiem Pieszych. Planowany koszt doświetlenia trzynastu przejść dla pieszych to około 300 tysięcy złotych. Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy rozpoczął pracę nad Programem Funkcjonalno Użytkowym, który posłuży do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Pierwszy etap doświetlenia wertykalnego obejmował będzie następujące przejścia przy ulicach:
•         ul. Jagiellońska – Kolberga:
Przejście dla pieszych wyznaczone jest na wysokości przystanku tramwajowego Jagiellońska / Łużycka. W celu zwrócenia uwagi kierujących pojazdami na analizowane przejście dla pieszych dodatkowo w nawierzchni jezdni umieszczono elementy diodowe – tzw. kocie oczka. Przejścia dla pieszych wyznaczone są za przystankiem tramwajowym dla danego kierunku ruchu tramwajowego.
•         ul. Jagiellońska – Rumińskiego  – Pałac Młodzieży:
Istniejące przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie D-6 umieszczone na wysięgniku nad jezdnię oraz elementy diodowe umieszczone w nawierzchni jezdni, tzw. kocie oczka.
•         ul. Grudziądzka na wysokości ul. Podgórnej:
Przejście dla pieszych wykorzystywane jest w szczególności przez mieszkańców Szwederowa udających się w kierunku Centrum miasta. Na dojeździe do rozpatrywanego przejścia dla pieszych występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
•         ul. Nakielska – Wrocławska (przy przystankach tramwajowych):
Przejście dla pieszych składa się z 3 części:
- jezdnia północna,
- torowisko tramwajowe,
- jezdnia południowa.
Na dojazdach do wspomnianego występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. W nawierzchni jezdni umieszczone są elementy diodowe, tzw. kocie oczka. W kierunku Miedzynia wprowadzono również piktorgramy A-17 na poszczególnych pasach ruchu. Ponadto na jezdni północnej planuje się wprowadzenie oznakowania aktywnego, zaś na jezdni południowej oznakowanie na tle fluorescencyjnym.
•         ul. Kamienna – Lelewela:
Pierwszym jest przejście dla pieszych na wysokości ul. Lelewela. Wyznaczone zostało przez 2 pasy ruchu o przeciwnych kierunkach pomiędzy którymi umieszczono wyspę azylu dla pieszych. W celu dodatkowego zwrócenia uwagi kierujących na wspomniane przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6.
•         ul. Kamienna – Grabowa:
Również i to przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6. W związku z występującą w niedalekim sąsiedztwie szkołą podstawową przejście wyposażone jest w również tabliczki T-27.
•         ul. Wojska Polskiego – Polna:
Oprócz przejścia dla pieszych w analizowanej lokalizacji występuje również przejazd dla rowerów.
•         ul. Nakielska – Owocowa:
Ulica Nakielska na terenie Miedzynia jest najważniejszą ulicą łączącą osiedle z Centrum Bydgoszczy. Wspomniana jest jednojezdniowa – po jednym pasie wyznaczonym w każdą stronę. Na wysokości ul. Owocowej znajduje się przejście dla pieszych.
•         ul. Powstańców Wlkp.  -  Jastrzębia:
Ulica Powstańców Wielkopolskich jest jedną z głównych dróg na terenie osiedla Bielawy. Wspomniana łączy al. Stefana Kard. Wyszyńskiego z ul. Sułkowskiego. Analizowane przejście dla pieszych wyznaczone jest przez 2 pasy ruchu (po 1 w każdą stronę), pomiędzy, którymi zlokalizowano wyspę azylu dla pieszych.
•         ul. Grunwaldzka  (przy ul. Granicznej):
Przejście dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Granicznej nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Wspomniana znajduje się na sąsiednich skrzyżowaniach: r. Grunwaldzkie oraz Grunwaldzka / Jasna. W związku z realizacją projektu budowy dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego w analizowanej lokalizacji nastąpią planowane zmiany w postaci:
- wprowadzenie przejazdu dla rowerów oraz zawężenia jezdni północnej o ok. 3,5 m kosztem powierzchni wyłączonej z ruchu – przesunięcie linii krawężnika do pasów ruchu. Ponadto planuje się wprowadzenia oznakowania aktywnego na wspomnianym przejściu oraz projektowanym przejeździe.
•         ul. Fordońska na wysokości posesji 428:
Opisywane przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie aktywne D-6 oraz czerwone tło przejścia dla pieszych. Ponadto dojazd od strony Centrum objęty jest ograniczeniem prędkości do 40 km/h.
•         ul. Grunwaldzka (przy ul. Czarna Droga):
przejście dla pieszych wyposażone jest w oznakowanie D-6 oraz tabliczki T-27. Ponadto znajduje się w obszarze działania inwestycji związanej z budową dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. W wyniku powyższej inwestycji przejście dla pieszych wraz ze skrzyżowaniem zostanie przebudowane.
•         ul. Hetmańska przy Szkole Podstawowej nr 2:
Dla wymienionego przejścia dla pieszych w 2017 r. dokonano szeregu działań zmierzających do zwiększenia poziomu ruchu drogowego. W tym celu wprowadzono progi wyspowe wraz z ograniczeniem prędkości. Ważnym aspektem było zawężenie przekroju jezdni do 3 m na pas. Dzięki wspomnianym zabiegom kierujący znacznie zwolnili, a poziom BRD znacząco wzrósł.
W celu kompleksowego zakończenia działań zwiększających poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – w tym dzieci sąsiadującej z przejściem Szkoły, zdecydowano o ujęciu przejścia dla pieszych na ul. Hetmańskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 na listę I etapu doświetlania przejść dla pieszych.

Rodzaj planowanego oświetlenia
Zakres planowanego do wprowadzenia doświetlenia przejść dla pieszych ma objąć zestaw specjalistycznych lamp dobieranych indywidualnie dla konkretnej lokalizacji. Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia przejść dla pieszych. Sprawia ono, że samo przejście oraz strefa oczekiwania pieszego są doświetlone równomiernie w taki sposób, że pieszy dla nadjeżdżającego kierowcy jest zawsze przedstawiany jako jasny element na ciemniejszym tle. Tym samym zwiększa się postrzeganie pieszych przez kierowców po zmroku oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych co poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

2019  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates