image1 image1 image1

Aktualności

Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej pieniędzy, więcej możliwości. Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Rekordowe 13,3 mln zł zostanie przeznaczonych w tym roku na realizację projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Są także nowości w regulaminie – mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje na projekty ponadosiedlowe. Pomysły na inwestycje można przedstawiać do 31 maja. Razem z inicjatywami lokalnymi, aż 18,3 mln zł w budżecie miasta przeznaczone jest na bezpośrednie inicjatywy mieszkańców.

Dzięki dobrej finansowej kondycji miasta, będzie więcej pieniędzy na inwestycje realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku będzie to 13.3 mln zł, czyli o 3,9 mln więcej niż w zeszłym roku. Zmieniły się także zapisy w regulaminie BBO – projekty zostaną podzielone na osiedlowe (na te przypadnie 10 mln zł) i ponadosiedlowe – 3,3 mln zł.

Aby zgłoszony projekt ponadosiedlowy mógł zostać zrealizowany musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla .
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Zarządzeniu o regulaminie BBO
•             w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotowego kolejnych zadań z listy rankingowej na podstawie wyników głosowania, konieczne jest uzgodnienie z wnioskodawcą, radami osiedla i Urzędem Miasta.
•             Koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych w kolejnych pięciu latach nie mogą przekraczać łącznie 40% wartości zgłoszonego projektu.
•             Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na projekt ponadosiedlowy

Z kolei koszty projektu osiedlowego nie mogą przekroczyć  75 % puli przeznaczonej na dane osiedle (projekty wykraczające ponad 75% puli muszą uzyskać pozytywną opinię rady osiedla).
W przypadku niewykorzystania puli na osiedle konieczne jest uzgodnienie stanowiska pomiędzy wnioskodawcami, radami osiedli i Urzędu Miasta co do możliwości wykonania inwestycji.  Jeśli okaże się to niemożliwe, takie uzgodnienie może uzyskać kolejny projekt z listy.

Zmiany w BBO poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO przeprowadzono szereg działań i narzędzi, które pozwoliły poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad – przeprowadzono ankietę (internetową i papierową), zorganizowano spotkania z radami osiedli i z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora.
Wszystkie uwagi zostały przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej – powołano także specjalny Zespół Roboczy, który na podstawie propozycji mieszkańców opracował zmiany do Regulaminu BBO.

Rada ds. partycypacji społecznej będzie pracować także nad propozycją wprowadzenia projektów związanych z młodzieżowym BBO i tym przeznaczonym dla seniorów. Członkowie Rady zastrzegli, że te rozwiązania nie zostaną wprowadzone wcześniej niż w przyszłorocznej edycji BBO, a ich celowość będzie poddawana dyskusji. W 2018 r. uruchomiony zostanie z kolei program Ambasador BBO dla osób, które będą chciały zaangażować się w edukację obywatelską.


Harmonogram BBO 2018:
1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do     15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia 2018 r.- 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów: 30 czerwca 2018 r. - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Dodatkowe wymagania na karcie do głosowania:
Na karcie do głosowania oprócz dotychczasowych danych również musi być mail lub telefon.

Sposób głosowania:
• 1 głos na projekt ponadosiedlowy, do puli na osiedle głosowanie na projekty osiedlowe
• Ograniczenie liczby wniosków składanych przez 1 mieszkańca
• 1 mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe

Weryfikacja obywatelska:
Weryfikacja obywatelska będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i polega na przekazywaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy o zgłoszonych projektach i trwa co najmniej 14 dni

Urny:
Wzorem lat ubiegłych – będą zlokalizowane w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, młodzieżowych domach kultury oraz w budynkach Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15).

BBO w liczbach:
Dotychczasowe zadania realizowane w ramach BBO
50        Place zabaw
40        Urządzenia rekreacyjne - siłownie plenerowe
38        Monitoring miejski
32        Oświetlenie uliczne
28        chodniki
23        Zagospodarowanie terenów zielonych
23        Budowa boisk i ich doposażenie
21        Tablice, neony, instalacje artystyczne
20        parkingi
13        Adaptacja budynków
10        Zadania dotyczące przebudowy ulic
8          Place do Street workoutu
4          Kanalizacja deszczowa
4          Skateparki,
3          miasteczka ruchu rowerowego dla psów
3          Rowery wodne, sprzęt wodny
2          Sceny plenerowe
2          Windy osobowe

Liczba głosów oddanych w BBO:
2017 – 42 425
2016 - 29 246
2015 – 21 457
2014 – 17 761
2013 – 6 500

Pomysły na inwestycje można zgłaszać od 16 kwietnia  do 31 maja br. na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo na projekty osiedlowe, a do 30 czerwca na projekty ponadosiedlowe.

 

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates