image1 image1 image1

Aktualności

Wilczak z nowym planem

Rada Miasta uchwaliła opracowany przez urbanistów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dużej części osiedla Wilczak. Dzięki temu dokumentowi zdecydowanie łatwiej będzie prowadzić inwestycje i remonty istniejących budynków.

csm DSCN0912 d152e91de5

Obszar objęty planem liczy około 40 hektarów. Jest ograniczony ulicami Nakielską, Kruszwicką, Seminaryjną, Wysoką i Stawową. W nowym planie określone zostały parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, które pozwolą na zagospodarowanie i zabudowę obszaru  poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy. Zapisy planu będą podstawą do wprowadzania ładu  przestrzennego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Dokument tworzy też warunki do przywrócenia świetności  historycznej zabudowie oraz do przebudowy istniejących budynków o niskich walorach architektonicznych i w złym stanie technicznym.

Plan dla Wilczaka zakłada, że te tereny będą wykorzystywane przede wszystkim na zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną i usługową, ale  stwarza też warunki dla wprowadzania nowej zabudowy, zwłaszcza we wnętrzu kwartału zawartego pomiędzy ulicami Na Wzgórzu - Ułańską - Wysoką i Stawową.  Plan miejscowy daje właścicielom nieruchomości możliwość ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

Miejscowe plany zagospodarowania oznaczają nie tylko szybszą możliwość realizacji nowej zabudowy, ale również szybszy proces rewitalizacji istniejących budynków. W przypadku braku planu miejscowego, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków muszą przechodzić dość skomplikowaną drogę uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje takie niezbędne są bowiem nie tylko przy realizacji nowych budynków, ale również w przypadku zmiany sposobu użytkowania istniejących lokali.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach na osiedlu Wilczak realizowano również przedsięwzięcia  podnoszące jakość przestrzeni publicznej i jej dostępność. Zrewitalizowano część parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, remontowano ulice (Nakielska, Wrocławską), lepiej zagospodarowano tereny rekreacyjne, a na ulicę Wysoką skierowano autobusy linii nr 57. Planowane są również kolejne inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim  oraz poprawą infrastruktury m.in. budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej.

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates