image1 image1 image1

Aktualności

DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I ODBIORU AZBESTU ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW I BUDŻETU MIASTA 2019

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Toruniu, informujemy, że do dnia 12 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu lub zabezpieczaniu odpadów zawierających azbest,  wynosi 50% ze środków WFOŚiGW i 50% ze środków Budżetu Miasta - nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub  nie więcej niż 500,00 zł za Mg zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez Dotującego.
O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:

  • na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego takich jak: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych), inne obiekty użyteczności publicznej, w tym ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 12 kwietnia 2019 r.  w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 206.
Dodatkowe informacje ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.
Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest opublikowane zostały na stronie: https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html.

Pliki do pobrania:

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates