image1 image1 image1

Aktualności

Smocze Łodzie

Regulamin wyścigów na smoczych łodziach dla Rad Osiedli z Bydgoszczy w ramach Festynu osiedlowego Rady Osiedla Wilczak

 1. Cel imprezy: Ukazanie walorów rekreacyjnych i sportowych Starego Kanału Bydgoskiego jako miejsca do aktywnego spędzania czasu. Promocja rekreacji rodzinnej. Wskrzeszanie turystyki wodniackiej dla wszystkich.

 2. Organizator: Rada Osiedla Wilczak, Muzeum Kanału Bydgoskiego, P.W. Uranos, Wyższa Szkoła Gospodarki

 3. Termin i miejsce: 22 września 2012 r., Stary Kanał Bydgoski na odcinku od śluzy przy ul. Wrocławskiej do śluzy nr 5 przy ul. Czarna Droga - około 400 m. Sobota (treningi) od godz. 10.00; od godz. 14.00 (zawody).

 4. System rozgrywania zawodów:
  1. W każdym biegu biorą udział 2 osady smoczych łodzi złożonych z liczby 8 zawodników (w tym co najmniej 2 kobiety) i bębniarza. W zawodach mogą brać udział udział wyłącznie członkowie poszczególnych Rad Osiedli z Bydgoszczy oraz przedstawiciele stowarzyszeń i jednostek administracyjnych z Bydgoszczy.
  2. Wyścigi rozgrywane są na dystansie około 400 metrów.
  3. Przed rozgrywaniem zawodów sędzia dokonuje losowania sterników i przypisanych im łodzi.
  4. Łodzie, wiosła i kamizelki dostarcza organizator. Do każdej łodzi przypisany jest sternik, który odpowiada za sprzęt i bezpieczeństwo w trakcie wyścigu. Na łodzi obowiązuje bezwzględne podporządkowanie się poleceniom sternika.
  Zawody będą rozgrywane w dwóch turach
  I tura to wyścig na czas – liczy się osiągnięty czas przejazdu;
  II tura – w zależności od osiągniętych czasów pierwszej tury dwie najlepsze osady ścigają się o I miejsce.
  5. Od godz. 14.00 zostaną rozegrane biegi eliminacyjne. Bieg finałowy rozpocznie się o godz. 18.00.
  6.Bieg finałowy zostanie rozegrany z udziałem 2 drużyn, które uzyskają najlepsze czasy w pierwszej turze.
  7. Każda osada (8 osób + sternik) musi dopłynąć w okolice startu najpóźniej na 2 minuty przed startem biegu, a następnie ustawić łodzie na linii startowej.
  8. Osady muszą stosować się do komend wydawanych przez sędziego startowego.
  9. Start do biegu sygnalizowany jest przez sędziego startera sygnałem dźwiękowym. Komenda startowa to: UWAGA – START, z jednoczesnym opuszczeniem czerwonej flagi startowej w dół.
  10. Ruch wiosłem przed komendą startową powoduje falstart.
  11. Przekroczenie linii mety przez głowę smoka oznacza koniec wyścigu dla tej osady. Warunkiem zaliczenia wyścigu jest przepłynięcie dystansu przez wszystkich zawodników.

 5. Postanowienia końcowe:
  1. Ogłoszenie wyników nastąpi po zakończeniu zawodów.
  2. Organizator zawodów podejmuje ostateczne decyzje w sprawach: interpretacji regulaminu, protestów i innych, nie objętych tym regulaminem spraw.
  3. Decyzje Organizatorów są ostateczne i niepodważalne.
  4. Pozostałe sprawy nie ujęte w regulaminie ustala Organizator.

5. Nagrody: Zwycięska załoga zostaje uhonorowana Pucharem Prezydenta Bydgoszczy. Każda z drużyn biorących udział w zawodach otrzymuje pamiątkowy dyplom uczestnictwa.

6. Komisję Sędziów: – powołuje Organizator.

7. Odprawa techniczna: dla drużyn, sędziów i obsługi asekuracyjnej odbędzie się w dniu 21.09.2012 (piątek) o godz 18.00

2023  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates