image1 image1 image1

Aktualności

Usterka na placu zabaw.

Na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej dzieci nie skorzystają z jednej z huśtawek. Mamy nadzieję że Urząd Miasta szybko zareaguje na nasze zgłoszenie i usunie usterkę. Jednocześnie dziękujemy pani Oldze Wolf za informację wraz ze zdjęciem.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Uwaga na zapadnięty odcinek chodnika

Uwaga na zapadnięty odcinek chodnika (Nakielska\Czarnieckiego). Podobnego rodzaju utrudnienia spotkamy przy uszkodzonej studzience telekomunikacyjnej na ulicy Dolina 35. Obydwie usterki zgłosimy do ZDMiKP.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej pieniędzy, więcej możliwości. Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Rekordowe 13,3 mln zł zostanie przeznaczonych w tym roku na realizację projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Są także nowości w regulaminie – mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje na projekty ponadosiedlowe. Pomysły na inwestycje można przedstawiać do 31 maja. Razem z inicjatywami lokalnymi, aż 18,3 mln zł w budżecie miasta przeznaczone jest na bezpośrednie inicjatywy mieszkańców.

Dzięki dobrej finansowej kondycji miasta, będzie więcej pieniędzy na inwestycje realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku będzie to 13.3 mln zł, czyli o 3,9 mln więcej niż w zeszłym roku. Zmieniły się także zapisy w regulaminie BBO – projekty zostaną podzielone na osiedlowe (na te przypadnie 10 mln zł) i ponadosiedlowe – 3,3 mln zł.

Aby zgłoszony projekt ponadosiedlowy mógł zostać zrealizowany musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla .
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Zarządzeniu o regulaminie BBO
•             w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotowego kolejnych zadań z listy rankingowej na podstawie wyników głosowania, konieczne jest uzgodnienie z wnioskodawcą, radami osiedla i Urzędem Miasta.
•             Koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych w kolejnych pięciu latach nie mogą przekraczać łącznie 40% wartości zgłoszonego projektu.
•             Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na projekt ponadosiedlowy

Z kolei koszty projektu osiedlowego nie mogą przekroczyć  75 % puli przeznaczonej na dane osiedle (projekty wykraczające ponad 75% puli muszą uzyskać pozytywną opinię rady osiedla).
W przypadku niewykorzystania puli na osiedle konieczne jest uzgodnienie stanowiska pomiędzy wnioskodawcami, radami osiedli i Urzędu Miasta co do możliwości wykonania inwestycji.  Jeśli okaże się to niemożliwe, takie uzgodnienie może uzyskać kolejny projekt z listy.

Zmiany w BBO poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO przeprowadzono szereg działań i narzędzi, które pozwoliły poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad – przeprowadzono ankietę (internetową i papierową), zorganizowano spotkania z radami osiedli i z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora.
Wszystkie uwagi zostały przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej – powołano także specjalny Zespół Roboczy, który na podstawie propozycji mieszkańców opracował zmiany do Regulaminu BBO.

Rada ds. partycypacji społecznej będzie pracować także nad propozycją wprowadzenia projektów związanych z młodzieżowym BBO i tym przeznaczonym dla seniorów. Członkowie Rady zastrzegli, że te rozwiązania nie zostaną wprowadzone wcześniej niż w przyszłorocznej edycji BBO, a ich celowość będzie poddawana dyskusji. W 2018 r. uruchomiony zostanie z kolei program Ambasador BBO dla osób, które będą chciały zaangażować się w edukację obywatelską.


Harmonogram BBO 2018:
1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do     15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia 2018 r.- 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów: 30 czerwca 2018 r. - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Dodatkowe wymagania na karcie do głosowania:
Na karcie do głosowania oprócz dotychczasowych danych również musi być mail lub telefon.

Sposób głosowania:
• 1 głos na projekt ponadosiedlowy, do puli na osiedle głosowanie na projekty osiedlowe
• Ograniczenie liczby wniosków składanych przez 1 mieszkańca
• 1 mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe

Weryfikacja obywatelska:
Weryfikacja obywatelska będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i polega na przekazywaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy o zgłoszonych projektach i trwa co najmniej 14 dni

Urny:
Wzorem lat ubiegłych – będą zlokalizowane w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, młodzieżowych domach kultury oraz w budynkach Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15).

BBO w liczbach:
Dotychczasowe zadania realizowane w ramach BBO
50        Place zabaw
40        Urządzenia rekreacyjne - siłownie plenerowe
38        Monitoring miejski
32        Oświetlenie uliczne
28        chodniki
23        Zagospodarowanie terenów zielonych
23        Budowa boisk i ich doposażenie
21        Tablice, neony, instalacje artystyczne
20        parkingi
13        Adaptacja budynków
10        Zadania dotyczące przebudowy ulic
8          Place do Street workoutu
4          Kanalizacja deszczowa
4          Skateparki,
3          miasteczka ruchu rowerowego dla psów
3          Rowery wodne, sprzęt wodny
2          Sceny plenerowe
2          Windy osobowe

Liczba głosów oddanych w BBO:
2017 – 42 425
2016 - 29 246
2015 – 21 457
2014 – 17 761
2013 – 6 500

Pomysły na inwestycje można zgłaszać od 16 kwietnia  do 31 maja br. na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo na projekty osiedlowe, a do 30 czerwca na projekty ponadosiedlowe.

 

Kolejne spotkanie Bydgoskiego Porozumienia Rad Osiedli

Kolejne spotkanie Bydgoskiego Porozumienia Rad Osiedli poświęcone było zmianom

w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Nowa inwestycja przy ul. Nakielskiej 66.

Rozpoczęła się nowa inwestycja przy ul. Nakielskiej 66.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.
Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Naprawa chodnika na przystanku tramwajowym Nakielska/Wrzesińska.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Wygraliśmy w turnieju "Społecznik dla Bydgoszczy.

Zwyciężyliśmy w turnieju tenisa stołowego 'Społecznik dla Bydgoszczy'

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

I miejsce zajęła Rada Osiedla Wilczak-Jary,

Poprawa bezpieczeństwa to priorytet

Do końca roku zostanie doświetlonych trzynaście przejść dla pieszych wymagających poprawy bezpieczeństwa

– to pierwszy etap prac. Docelowo na terenie miasta zostanie doświetlonych aż siedemdziesiąt pięć przejść.

csm przejscie dla pieszych 241d598cd7 

Jednym z głównych elementów wytwarzających światło na drogach miejskich są latarnie uliczne. Ich zadaniem jest oświetlenie zarówno jezdni, chodników, dróg dla rowerów, a w szczególności uczestników ruchu drogowego.

Działania poprawiające widoczność przejść dla pieszych:
•         Oznakowanie na tle fluorescencyjnym,
•         Oznakowanie aktywne,
•         Diodowe/odblaskowe elementy umieszczone w nawierzchni jezdni tzw. kocie oczka,
•         Czerwone tło przejścia dla pieszych,
•         Piktogramy umieszczone na jezdni,
•         Mikroprogi na dojeździe do przejścia dla pieszych

Bezpieczeństwo na drodze
Niezwykle istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań pełni oświetlenie uliczne, gdzie występuje naturalne przecinanie strumieni ruchu drogowego. Często od zastosowanego rodzaju oświetlenia, jego natężenia, zakresu oświetlanego obszaru zależy możliwość wczesnego dostrzeżenia pieszych, czy rowerzystów, co może uchronić przed powstaniem konfliktu ruchowego, a w dalszej konsekwencji zdarzenia drogowego.
Co robimy, aby poprawić bezpieczeństwo?
Obecnie prowadzone są dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia widoczności całego obszaru przejścia dla pieszych, a tym samym pieszych poprzez działania infrastrukturalne np. wprowadzenie dodatkowego doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych wykraczającego poza stosowane standardowe oświetlenie uliczne. Dodatkowe doświetlenie przejść jest szczególnie przydatne po zmroku i w okresie jesienno-zimowym oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Doświetlenie przejść dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana na początku bieżącego roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Jednostka merytoryczna ZDMiKP w Bydgoszczy na przełomie stycznia i lutego br. przeprowadziła analizę możliwości technicznych doświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych zlokalizowanych na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Bydgoszczy.

Które przejścia zostaną doświetlone?
W wyniku analizy opracowano listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do przeprowadzenia ich modernizacji, 13 zostało zakwalifikowanych do I etapu prac. Materiał został zaopiniowany przez Policję oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego UMB oraz skonsultowany ze Społecznym Rzecznikiem Pieszych. Planowany koszt doświetlenia trzynastu przejść dla pieszych to około 300 tysięcy złotych. Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy rozpoczął pracę nad Programem Funkcjonalno Użytkowym, który posłuży do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Pierwszy etap doświetlenia wertykalnego obejmował będzie następujące przejścia przy ulicach:
•         ul. Jagiellońska – Kolberga:
Przejście dla pieszych wyznaczone jest na wysokości przystanku tramwajowego Jagiellońska / Łużycka. W celu zwrócenia uwagi kierujących pojazdami na analizowane przejście dla pieszych dodatkowo w nawierzchni jezdni umieszczono elementy diodowe – tzw. kocie oczka. Przejścia dla pieszych wyznaczone są za przystankiem tramwajowym dla danego kierunku ruchu tramwajowego.
•         ul. Jagiellońska – Rumińskiego  – Pałac Młodzieży:
Istniejące przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie D-6 umieszczone na wysięgniku nad jezdnię oraz elementy diodowe umieszczone w nawierzchni jezdni, tzw. kocie oczka.
•         ul. Grudziądzka na wysokości ul. Podgórnej:
Przejście dla pieszych wykorzystywane jest w szczególności przez mieszkańców Szwederowa udających się w kierunku Centrum miasta. Na dojeździe do rozpatrywanego przejścia dla pieszych występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
•         ul. Nakielska – Wrocławska (przy przystankach tramwajowych):
Przejście dla pieszych składa się z 3 części:
- jezdnia północna,
- torowisko tramwajowe,
- jezdnia południowa.
Na dojazdach do wspomnianego występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. W nawierzchni jezdni umieszczone są elementy diodowe, tzw. kocie oczka. W kierunku Miedzynia wprowadzono również piktorgramy A-17 na poszczególnych pasach ruchu. Ponadto na jezdni północnej planuje się wprowadzenie oznakowania aktywnego, zaś na jezdni południowej oznakowanie na tle fluorescencyjnym.
•         ul. Kamienna – Lelewela:
Pierwszym jest przejście dla pieszych na wysokości ul. Lelewela. Wyznaczone zostało przez 2 pasy ruchu o przeciwnych kierunkach pomiędzy którymi umieszczono wyspę azylu dla pieszych. W celu dodatkowego zwrócenia uwagi kierujących na wspomniane przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6.
•         ul. Kamienna – Grabowa:
Również i to przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6. W związku z występującą w niedalekim sąsiedztwie szkołą podstawową przejście wyposażone jest w również tabliczki T-27.
•         ul. Wojska Polskiego – Polna:
Oprócz przejścia dla pieszych w analizowanej lokalizacji występuje również przejazd dla rowerów.
•         ul. Nakielska – Owocowa:
Ulica Nakielska na terenie Miedzynia jest najważniejszą ulicą łączącą osiedle z Centrum Bydgoszczy. Wspomniana jest jednojezdniowa – po jednym pasie wyznaczonym w każdą stronę. Na wysokości ul. Owocowej znajduje się przejście dla pieszych.
•         ul. Powstańców Wlkp.  -  Jastrzębia:
Ulica Powstańców Wielkopolskich jest jedną z głównych dróg na terenie osiedla Bielawy. Wspomniana łączy al. Stefana Kard. Wyszyńskiego z ul. Sułkowskiego. Analizowane przejście dla pieszych wyznaczone jest przez 2 pasy ruchu (po 1 w każdą stronę), pomiędzy, którymi zlokalizowano wyspę azylu dla pieszych.
•         ul. Grunwaldzka  (przy ul. Granicznej):
Przejście dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Granicznej nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Wspomniana znajduje się na sąsiednich skrzyżowaniach: r. Grunwaldzkie oraz Grunwaldzka / Jasna. W związku z realizacją projektu budowy dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego w analizowanej lokalizacji nastąpią planowane zmiany w postaci:
- wprowadzenie przejazdu dla rowerów oraz zawężenia jezdni północnej o ok. 3,5 m kosztem powierzchni wyłączonej z ruchu – przesunięcie linii krawężnika do pasów ruchu. Ponadto planuje się wprowadzenia oznakowania aktywnego na wspomnianym przejściu oraz projektowanym przejeździe.
•         ul. Fordońska na wysokości posesji 428:
Opisywane przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie aktywne D-6 oraz czerwone tło przejścia dla pieszych. Ponadto dojazd od strony Centrum objęty jest ograniczeniem prędkości do 40 km/h.
•         ul. Grunwaldzka (przy ul. Czarna Droga):
przejście dla pieszych wyposażone jest w oznakowanie D-6 oraz tabliczki T-27. Ponadto znajduje się w obszarze działania inwestycji związanej z budową dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. W wyniku powyższej inwestycji przejście dla pieszych wraz ze skrzyżowaniem zostanie przebudowane.
•         ul. Hetmańska przy Szkole Podstawowej nr 2:
Dla wymienionego przejścia dla pieszych w 2017 r. dokonano szeregu działań zmierzających do zwiększenia poziomu ruchu drogowego. W tym celu wprowadzono progi wyspowe wraz z ograniczeniem prędkości. Ważnym aspektem było zawężenie przekroju jezdni do 3 m na pas. Dzięki wspomnianym zabiegom kierujący znacznie zwolnili, a poziom BRD znacząco wzrósł.
W celu kompleksowego zakończenia działań zwiększających poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – w tym dzieci sąsiadującej z przejściem Szkoły, zdecydowano o ujęciu przejścia dla pieszych na ul. Hetmańskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 na listę I etapu doświetlania przejść dla pieszych.

Rodzaj planowanego oświetlenia
Zakres planowanego do wprowadzenia doświetlenia przejść dla pieszych ma objąć zestaw specjalistycznych lamp dobieranych indywidualnie dla konkretnej lokalizacji. Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia przejść dla pieszych. Sprawia ono, że samo przejście oraz strefa oczekiwania pieszego są doświetlone równomiernie w taki sposób, że pieszy dla nadjeżdżającego kierowcy jest zawsze przedstawiany jako jasny element na ciemniejszym tle. Tym samym zwiększa się postrzeganie pieszych przez kierowców po zmroku oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych co poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

21.03.2018 - Las Gdański - wstrzymanie ruchu tramwajów

W związku z pracami torowymi na pętli Las Gdański w dniach 21-27.03.2018 r. linie tramwajowe nr 1, 2 i 10 zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione:

 - linie nr 1 i 10 do pętli Bielawy,
 - linia nr 2 do pętli Rycerska.

Na trasie Mickiewicza/Teatr – Las Gdański zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza - linia autobusowa „ZaT1".

Bilety z linii tramwajowych nr 1 i 10 po przesiadce będą honorowane w autobusowej komunikacji zastępczej „ZaT1" i odwrotnie, natomiast bilety z linii tramwajowej nr 2 od przystanku r. Jagiellonów będą honorowane na każdej linii tramwajowej kursującej ulicą Gdańską (do pętli Bielawy) oraz na całej trasie autobusowej komunikacji zastępczej "Za T1" i odwrotnie.

II edycja Turnieju Tenisa Stołowego.

Rada Osiedla Wilczak-Jary i RadaOsiedla Miedzyń-Prądy zapraszają na II - gą edycję

Turnieju Tenisa Stołowego. Kontakt do zgłoszeń: Jarosław Cholewczyński tel: 660 794 351,

Piotr Wardowski tel: 721 296 166.

Zapraszamy Rady Osiedli, Stowarzyszenia i inne Organizacje Społeczne. (szczegóły na plakacie)


Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

VII Edycja Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki

7 marca 2018 roku odbył się VII Edycja Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. Przedsięwzięcie podobnie jak w poprzednich latach składało się z konkursu muzycznego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także z ogólnopolskiego konkursu fryzjerskiego. Historia wydarzenia sięga roku 2012, pomysłodawcą i organizatorem jest Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy. Jest to jedyny taki konkurs w Polsce, który łączy dwie dziedziny: fryzjerstwo i muzykę. W części fryzjerskiej brali udział uczniowie ze szkół fryzjerskich z całej Polski (w tym roku: Samostrzel, Rypin, Piła, Koszalin, Kołobrzeg, Inowrocław, Gdańsk, Bydgoszcz). Każda edycja festiwalu cieszy się ogromną popularnością i wysokim poziomem finalistów. Skład jury konkursu fryzjerskiego: Dorota Stoppel (trenerka Kadry Narodowej, członek Intercoiffure Polska), Anna Zenkovska (laureatka konkursów międzynarodowych z Ukrainy) oraz Rozalia Wełnicka – Tomczak (specjalistka branży kosmetycznej) a konkursu piosenki – Adam Rzepliński (dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha), Gracjan Czapiewski (nauczyciel przedmiotów artystycznych) i Beata Podlaska z kl. 4Ta (przedstawiciel SU naszej szkoły). Zmagania konkursowe młodych fryzjerów odbywały się w pracowniach szkolnych, zaś prezentacja dzieł i konkurs piosenki w trakcie gali finałowej w Miejskim Centrum Kultury. Fryzjerzy w oparciu o najnowsze trendy koloryzacji, strzyżenia, modelowania i wizażu stworzyli swe popisowe dzieła, zaś ich młodsi koledzy i koleżanki zaprezentowali możliwości wokalne. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń miedzy uczniami z różnych szkół, która skutkuje lepszym przygotowaniem do egzaminów zewnętrznych, prowadzi do pokonania stresu i własnych słabości w dążeniu do upragnionego celu. Konkurs to szansa dla młodych artystów by zaprezentować się szerszej publiczności.

Obecna edycja odbyła się pod hasłem: „Broadway show – Festiwal Piosenki i Mody Fryzjerskiej inspirowany rewią musicalową”, wystąpiło w niej 40 finalistów. Musical - gatunek, który jak chyba żaden inny, idealnie łączy kino/teatr z muzyką. Ścieżka dźwiękowa będąca fundamentem tego gatunku jest często ponadczasowa, pozwala na wyrażenie ogromu emocji, wprowadzenie widza w kompletnie inny świat. Techniki charakteryzacji, jakimi wykazali się uczestnicy konkursu obejmują: wizaż, fryzjerstwo i stylizację. Uczniowie z innych miast mieli wspaniałą okazję poznać nasze miasto, jego historię i atrakcje turystyczne.

Plansza jpg

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem:

Ministra Edukacji Narodowej – pani Anny Zalewskiej

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – pana Piotra Całbeckiego

Prezydenta Miasta Bydgoszczy – pana Rafała Bruskiego

Sponsorzy i partnerzy:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Rada Osiedla Wilczak – Jary, Firma Fale Loki Koki, Szkoła Muzyczna Yamach

Inwestycje wokół Starego Kanału

Zmienia się otoczenie zabytkowej śluzy na Starym Kanale Bydgoskim na wysokości ul. Wrocławskiej. W tej części miasta powstają nowe budynki oraz rewitalizowany jest dawny teatr rewiowy, który funkcjonował w latach 1882-1910.

Największą inwestycję w tej części osiedla Wilczak prowadzi firma Red Co. Na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej po południowej stronie śluzy stawia dwa eleganckie budynki liczące 8 kondygnacji, w tym 2 podziemne, gdzie zaparkują pojazdy. W pierwszym budynku zaplanowano 65, a w drugim 42 mieszkania o powierzchni od 24 do 245 metrów kwadratowych. W obrębie założenia powstanie plac zabaw.  Budynki wyróżniać będą przede wszystkim  nowoczesne elewacją z dużymi balkonami i tarasami.  Zdominują je materiały przypominające cegłę, szkło oraz tynki w odcieniach bieli i szarości. Mniejszy budynek od strony zachodniej  będzie zwężać się w kierunku parku. Budynek od strony Wrocławskiej powstaje  natomiast na planie litery „L”. Obecnie wykonano już szereg prac przy fundamentach i kondygnacjach podziemnych. Wstępne zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2020 rok.

Po północnej stronie śluzy rewitalizowany jest natomiast dawny teatr rewiowy, któremu przywrócona zostanie funkcja obiektu kulturalnego. W roku 2016 duża część prac była finansowana dzięki miejskiej dotacji konserwatorskiej. Prace są nadal kontynuowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bon-Ton”. Właściciel do dalszych prac planuje wykorzystać środki unijne przeznaczone na rewitalizację miasta. Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Bydgoszcz umożliwi  złożenie wniosku o środki na realizację działań kulturalnych, a także wyposażenie techniczne, ogrzewanie, oświetlenie i  wyposażenie sceny teatralnej.

Wcześniej z budżetu miasta w tej części osiedli Okole i Wilczak wykonany został remont ul. Wrocławskiej, rozbudowano monitoring, powstał duży plac zabaw i zrewitalizowano część parku nad Starym Kanałem Bydgoskim (w kierunku ronda Grunwaldzkiego). W tym roku planowana jest też budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Zwiedzanie FODu.

W dniu dzisiejszym Rada Osiedla Wilczak-Jary oraz Fabryka Obrabiarek do Drewna zoorganizowały dla mieszkańców Bydgoszczy wycieczkę/spacer po fabryce.

Blisko sto osób skorzystało z pewnie ostatniej szansy zwiedzenia najstarszej fabryki w naszym mieście. Bardzo się cieszymy z tak licznego zainteresowania i przybycia mieszkańców naszego osiedla i pozostałej części Bydgoszczy.

Dziękujemy Panu Prezesowi FODu Andrzejowi Walkowiakowi za wspólną organizację spotkania, oraz za część merytoryczną przedstawiającą wcześniejsze i aktualne dzieje fabryki. Pan Prezes przedstawił także plany na przyszłość najstarszej Fabryki w Bydgoszczy.

Dziękujemy także, Panu inż. Piotrowi Zielińskiemu za oprowadzenie po terenie zakladu i po halach produkcyjnych.

Przekazał on zwiedzającym bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących procesu produkcji maszyn i obrabiarek.

DSC 0127DSC 0154


2019  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates