image1 image1 image1

Aktualności

Bydgoszcz w kwiatach i zieleni 2018

Bydgoszcz-w-kwiatach-i-zieleni-2018

Awaria na Nakielskiej. Ruch tramwajów do pętli Wilczak wstrzymany

Od godziny 16:30 tramwaje linii nr 1 oraz 3 nie kursują w kierunku pętli na Wilczaku. Powodem jest awaria jednego ze składów poruszających się ulicą Nakielską.

– Na miejsce jedzie już mechanik, który ma doprowadzić do ponownego uruchomienia tramwaju – poinformował nas dyżurny z Nadzoru Ruchu MZK. Do czasu naprawy awarii linie nr 1 oraz 3 będą tymczasowo kursowały do pętli Rycerska. Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, z tego powodu na obu liniach mogą wystąpić opóźnienia.

W rejon Wilczaka oraz Miedzynia będzie można dotrzeć tymczasowo liniami autobusowymi nr 56 oraz 62, a także dodatkową komunikacją zastępczą, którą MZK miało uruchomić ok. godziny 16:45.

Rajd rowerowy 3 maja 2018

Modlitwa,dobra zabawa i smaczny poczęstunek. Tak wyglądał Rajd Rowerowy z okazji Konstytucji 3-go Maja.

31171407 1178058398997413 5594911934945165312 n

31870365 1178058355664084 2251084933558697984 n

31901300 1178058192330767 4787638536348106752 n

31934459 1178057765664143 123000579092905984 n

Mury nowej inwestycji przy ulicy Wrocławskiej pną się w górę.

Mury nowej inwestycji przy ulicy Wrocławskiej pną się w górę.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Kamienie nad Kanałem

Przy ścieżkach nad Kanałem Bydgoskim pojawiły się duże kamienie uniemożliwiające przejeżdżanie przez trawniki.

Współpraca z Urzędem Miasta daje efekty.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.
Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Zgłoś projekt! BBO 2018

Zachęcamy mieszkańców do zgłaszania nowych projektów na nową edycję BBO 2018.


Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).


Propozycje projektów można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (Biuro Komunikacji Społecznej, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz).

Urny - wzorem lat ubiegłych - zlokalizowane są w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszcz (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15). Szczegółowa lista miejsc dostępna jest TUTAJ.

Każdy bydgoszczanin może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe.
Projekty mogą być zgłaszane przez mieszkańców Bydgoszczy, którzy ukończyli 16 lat najpóźniej w dniu złożenia projektu.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).

W formularzu zgłoszeniowym projektu należy wpisać:

•    nazwę zadania
•    lokalizację
•    szacunkowy koszt zadania
•    opis zadania
•    imię i nazwisko
•    podpis, a w formularzu elektronicznym należy zaznaczyć pole o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
•    numer PESEL
•    dane kontaktowe

Mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły do:
- zgłaszanie projektów osiedlowych : 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
- zgłaszanie projektów ponadosiedlowych: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.

UWAGA: na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski mogą być zgłaszane projekty, które:

•    są możliwe do zrealizowania w trakcie roku budżetowego 2019, a w sytuacji złożonego zakresu prac mogą być również kontynuowane w kolejnym roku budżetowym;

•    umożliwiają korzystanie z efektu realizacji projektu przez ogół mieszkańców;

•    w przypadku zadań inwestycyjnych (majątkowych) - wymagają lokalizacji na określonym terenie. Teren ten musi stanowić grunt znajdujący się w zasobie Miasta Bydgoszczy lub Skarbu Państwa (we władaniu Miasta Bydgoszczy).- sprawdź na mapie (klknij),

•    których szacowany koszt nie przekraczać 75 % limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu.  Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij).

• W przypadku zadań osiedlowych nie przekraczają 75 % limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, a w przypadku zadań ponadosiedlowych nie przekraczają 50 % limitu środków finansowych przeznaczonych na zadania ponadosiedlowe.
• Projekt osiedlowy przekraczający ponad 75% limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań na danym osiedlu, może być pozytywnie zweryfikowany w przypadku ujęcia tego projektu w Uchwale Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski  z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle

O tym, czy projekt jest osiedlowy czy ponadosiedlowy decyduje projektodawca, kategoria może być jednak zmieniona przez Zespół w trakcie weryfikacji projektu.

W ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski nie mogą być zgłaszane projekty, które:

1) zakładają wykonanie wyłącznie dokumentacji projektowej;
2) warunkują realizację projektu od realizacji kolejnego etapu;
3) które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w Mieście planami, politykami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego i innymi uchwałami Rady oraz zarządzeniami Prezydenta,
4) które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności, ochrony wizerunku i dobrego imienia,
5). zakładają koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych określone wstępnie przez projektodawcę i potwierdzone przez Zespół ds. weryfikacji projektów w kolejnych pięciu latach, które nie przekraczają łącznie 40% wartości kosztów zgłoszonego projektu.

Przykładowe koszty przedsięwzięć realizowanych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (kliknij)

Aby zgłaszany projekt ponadosiedlowy mógł zostać POZYTYWNIE ZWERYFIKOWANY musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla (opinie muszą być wydane przed zgłoszeniem projektu).
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe - wartość projektu nie może być wyższa niż 1,652 mln zł
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.- kontakt do Rad Osiedli (kliknij)
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Regulaminu BBO

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).


Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2019 rok.

Pracownicy Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej udzielają informacji w sprawach dotyczących realizacji inwestycji zgłoszonych przez mieszkańców w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski.
Jeśli podczas składania swojego wniosku masz wątpliwości, czy nieruchomość stanowi własność Miasta Bydgoszczy, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Mienia i Geodezji UMB.
Lista osób do kontaktu dostępna jest TUTAJ.


Harmonogram realizacji programu Bydgoski Budżet Obywatelski:

1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia  -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia - 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia - 30   czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do 15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu          Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia - 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów:
               30 czerwca  - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Przejdź do formularza zgłoszeniowego (kliknij).Pliki do pobrania:

- Osiedla w Bydgoszczy - mapa

- Formularz zgłoszeniowy w WORD (POBIERZ)

- Formularz zgłoszeniowy w pdf (POBIERZ)

- Zarządzenie (POBIERZ)

- Plakat

- lista lokalizacji urn (POBIERZ)

- Podział środków dostępny jest TUTAJ (kliknij)

Rady Osiedla

- kontakt do Rad Osiedli 
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach osiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych
- wzór Uchwały Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2019 rok z terenu danego Osiedla których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle

Spotkanie w Ratuszu 23.04.2018

Wczoraj

w ratuszu miało miejsce spotkanie rad osiedli dotyczące nowych zasad w BBO na rok 2018.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Drogowcy na W.Pola

Mieszkańcy(kierowcy) ulicy W.Pola mogą odetchnąć z ulgą. ZDMiKP poprawił ubytki przy krawężnikach tak żeby zmniejszyć problem parkowania.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Rajd rowerowy.

Rada Osiedla Wilczak-Jary zaprasza na Rajd Rowerowy z okazji dnia Konstytucji 3 maja.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Usterka na placu zabaw.

Na placu zabaw przy ulicy Wrocławskiej dzieci nie skorzystają z jednej z huśtawek. Mamy nadzieję że Urząd Miasta szybko zareaguje na nasze zgłoszenie i usunie usterkę. Jednocześnie dziękujemy pani Oldze Wolf za informację wraz ze zdjęciem.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Uwaga na zapadnięty odcinek chodnika

Uwaga na zapadnięty odcinek chodnika (Nakielska\Czarnieckiego). Podobnego rodzaju utrudnienia spotkamy przy uszkodzonej studzience telekomunikacyjnej na ulicy Dolina 35. Obydwie usterki zgłosimy do ZDMiKP.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Więcej pieniędzy, więcej możliwości. Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego

Rekordowe 13,3 mln zł zostanie przeznaczonych w tym roku na realizację projektów Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Są także nowości w regulaminie – mieszkańcy będą mogli zgłaszać propozycje na projekty ponadosiedlowe. Pomysły na inwestycje można przedstawiać do 31 maja. Razem z inicjatywami lokalnymi, aż 18,3 mln zł w budżecie miasta przeznaczone jest na bezpośrednie inicjatywy mieszkańców.

Dzięki dobrej finansowej kondycji miasta, będzie więcej pieniędzy na inwestycje realizowane w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. W tym roku będzie to 13.3 mln zł, czyli o 3,9 mln więcej niż w zeszłym roku. Zmieniły się także zapisy w regulaminie BBO – projekty zostaną podzielone na osiedlowe (na te przypadnie 10 mln zł) i ponadosiedlowe – 3,3 mln zł.

Aby zgłoszony projekt ponadosiedlowy mógł zostać zrealizowany musi:
•             uzyskać pozytywną opinię przynajmniej 3 Rad Osiedla .
•             nie może przekraczać 50% puli przeznaczonej na zadania ponadosiedlowe
•             wnioskodawca zwraca się do Rad Osiedli z wnioskiem o pozytywne opinie.
•             Rada osiedla wydaje opinię w formie uchwały – wzór stanowi załącznik do Zarządzeniu o regulaminie BBO
•             w przypadku konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotowego kolejnych zadań z listy rankingowej na podstawie wyników głosowania, konieczne jest uzgodnienie z wnioskodawcą, radami osiedla i Urzędem Miasta.
•             Koszty utrzymania projektów ponadosiedlowych w kolejnych pięciu latach nie mogą przekraczać łącznie 40% wartości zgłoszonego projektu.
•             Każdy mieszkaniec może oddać jeden głos na projekt ponadosiedlowy

Z kolei koszty projektu osiedlowego nie mogą przekroczyć  75 % puli przeznaczonej na dane osiedle (projekty wykraczające ponad 75% puli muszą uzyskać pozytywną opinię rady osiedla).
W przypadku niewykorzystania puli na osiedle konieczne jest uzgodnienie stanowiska pomiędzy wnioskodawcami, radami osiedli i Urzędu Miasta co do możliwości wykonania inwestycji.  Jeśli okaże się to niemożliwe, takie uzgodnienie może uzyskać kolejny projekt z listy.

Zmiany w BBO poprzedzone zostały konsultacjami społecznymi, w których udział mogli wziąć wszyscy mieszkańcy Bydgoszczy. W ramach konsultacji w sprawie rozwoju BBO przeprowadzono szereg działań i narzędzi, które pozwoliły poznać zdanie bydgoszczan na temat dotychczasowych zasad – przeprowadzono ankietę (internetową i papierową), zorganizowano spotkania z radami osiedli i z mieszkańcami z udziałem zewnętrznego moderatora.
Wszystkie uwagi zostały przekazane do Rady ds. Partycypacji Społecznej – powołano także specjalny Zespół Roboczy, który na podstawie propozycji mieszkańców opracował zmiany do Regulaminu BBO.

Rada ds. partycypacji społecznej będzie pracować także nad propozycją wprowadzenia projektów związanych z młodzieżowym BBO i tym przeznaczonym dla seniorów. Członkowie Rady zastrzegli, że te rozwiązania nie zostaną wprowadzone wcześniej niż w przyszłorocznej edycji BBO, a ich celowość będzie poddawana dyskusji. W 2018 r. uruchomiony zostanie z kolei program Ambasador BBO dla osób, które będą chciały zaangażować się w edukację obywatelską.


Harmonogram BBO 2018:
1.            zgłaszanie projektów osiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r. -31 maja 2018 r.
2.            zgłaszanie projektów ponadosiedlowych przez mieszkańców: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
3.            dyżury konsultacyjne, telefoniczne, warsztaty pisania wniosków: 16 kwietnia 2018 r.- 30 czerwca 2018 r.
4.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla - do     15 września 2018 r.
5.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach ponadosiedlowych - do 30 czerwca 2018 r.
6.            podjęcie uchwał przez Rady Osiedla o zgłoszonych projektach w ramach programu Bydgoski Budżet Obywatelski na 2018 rok z terenu danego Osiedla, których koszt może być wyższy niż 75 % limitu środków na dane osiedle: do 30 czerwca 2018 r.
7.            weryfikacja zgłoszonych projektów: 9 kwietnia 2018 r.- 1 września 2018 r.
8.            weryfikacja obywatelska: do 15 września 2018 r.
9.            spotkania informacyjne dla mieszkańców w sprawie weryfikacji projektów: 30 czerwca 2018 r. - 16 września 2018 r.
10.          głosowanie przez mieszkańców na projekty: 1 października 2018 r. - 31 października 2018 r.
11.          ogłoszenie listy projektów do realizacji: do 30 listopada 2018 r.

Dodatkowe wymagania na karcie do głosowania:
Na karcie do głosowania oprócz dotychczasowych danych również musi być mail lub telefon.

Sposób głosowania:
• 1 głos na projekt ponadosiedlowy, do puli na osiedle głosowanie na projekty osiedlowe
• Ograniczenie liczby wniosków składanych przez 1 mieszkańca
• 1 mieszkaniec może złożyć maksymalnie 3 projekty osiedlowe i 3 projekty ponadosiedlowe

Weryfikacja obywatelska:
Weryfikacja obywatelska będzie prowadzona za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Bydgoszczy i polega na przekazywaniu opinii mieszkańców Bydgoszczy o zgłoszonych projektach i trwa co najmniej 14 dni

Urny:
Wzorem lat ubiegłych – będą zlokalizowane w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, młodzieżowych domach kultury oraz w budynkach Urzędu Miasta (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15).

BBO w liczbach:
Dotychczasowe zadania realizowane w ramach BBO
50        Place zabaw
40        Urządzenia rekreacyjne - siłownie plenerowe
38        Monitoring miejski
32        Oświetlenie uliczne
28        chodniki
23        Zagospodarowanie terenów zielonych
23        Budowa boisk i ich doposażenie
21        Tablice, neony, instalacje artystyczne
20        parkingi
13        Adaptacja budynków
10        Zadania dotyczące przebudowy ulic
8          Place do Street workoutu
4          Kanalizacja deszczowa
4          Skateparki,
3          miasteczka ruchu rowerowego dla psów
3          Rowery wodne, sprzęt wodny
2          Sceny plenerowe
2          Windy osobowe

Liczba głosów oddanych w BBO:
2017 – 42 425
2016 - 29 246
2015 – 21 457
2014 – 17 761
2013 – 6 500

Pomysły na inwestycje można zgłaszać od 16 kwietnia  do 31 maja br. na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo na projekty osiedlowe, a do 30 czerwca na projekty ponadosiedlowe.

 

Kolejne spotkanie Bydgoskiego Porozumienia Rad Osiedli

Kolejne spotkanie Bydgoskiego Porozumienia Rad Osiedli poświęcone było zmianom

w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.
2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates