image1 image1 image1

Aktualności

Nowa inwestycja przy ul. Nakielskiej 66.

Rozpoczęła się nowa inwestycja przy ul. Nakielskiej 66.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.
Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Naprawa chodnika na przystanku tramwajowym Nakielska/Wrzesińska.

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Wygraliśmy w turnieju "Społecznik dla Bydgoszczy.

Zwyciężyliśmy w turnieju tenisa stołowego 'Społecznik dla Bydgoszczy'

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

I miejsce zajęła Rada Osiedla Wilczak-Jary,

Poprawa bezpieczeństwa to priorytet

Do końca roku zostanie doświetlonych trzynaście przejść dla pieszych wymagających poprawy bezpieczeństwa

– to pierwszy etap prac. Docelowo na terenie miasta zostanie doświetlonych aż siedemdziesiąt pięć przejść.

csm przejscie dla pieszych 241d598cd7 

Jednym z głównych elementów wytwarzających światło na drogach miejskich są latarnie uliczne. Ich zadaniem jest oświetlenie zarówno jezdni, chodników, dróg dla rowerów, a w szczególności uczestników ruchu drogowego.

Działania poprawiające widoczność przejść dla pieszych:
•         Oznakowanie na tle fluorescencyjnym,
•         Oznakowanie aktywne,
•         Diodowe/odblaskowe elementy umieszczone w nawierzchni jezdni tzw. kocie oczka,
•         Czerwone tło przejścia dla pieszych,
•         Piktogramy umieszczone na jezdni,
•         Mikroprogi na dojeździe do przejścia dla pieszych

Bezpieczeństwo na drodze
Niezwykle istotną rolę w zakresie bezpieczeństwa w rejonach przejść dla pieszych i skrzyżowań pełni oświetlenie uliczne, gdzie występuje naturalne przecinanie strumieni ruchu drogowego. Często od zastosowanego rodzaju oświetlenia, jego natężenia, zakresu oświetlanego obszaru zależy możliwość wczesnego dostrzeżenia pieszych, czy rowerzystów, co może uchronić przed powstaniem konfliktu ruchowego, a w dalszej konsekwencji zdarzenia drogowego.
Co robimy, aby poprawić bezpieczeństwo?
Obecnie prowadzone są dodatkowe działania zmierzające do zwiększenia widoczności całego obszaru przejścia dla pieszych, a tym samym pieszych poprzez działania infrastrukturalne np. wprowadzenie dodatkowego doświetlenia obszaru przejścia dla pieszych wykraczającego poza stosowane standardowe oświetlenie uliczne. Dodatkowe doświetlenie przejść jest szczególnie przydatne po zmroku i w okresie jesienno-zimowym oraz przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

Doświetlenie przejść dla pieszych
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana na początku bieżącego roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego. Jednostka merytoryczna ZDMiKP w Bydgoszczy na przełomie stycznia i lutego br. przeprowadziła analizę możliwości technicznych doświetlenia wertykalnego przejść dla pieszych zlokalizowanych na głównych ciągach komunikacyjnych miasta Bydgoszczy.

Które przejścia zostaną doświetlone?
W wyniku analizy opracowano listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do przeprowadzenia ich modernizacji, 13 zostało zakwalifikowanych do I etapu prac. Materiał został zaopiniowany przez Policję oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego UMB oraz skonsultowany ze Społecznym Rzecznikiem Pieszych. Planowany koszt doświetlenia trzynastu przejść dla pieszych to około 300 tysięcy złotych. Zarząd Dróg i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy rozpoczął pracę nad Programem Funkcjonalno Użytkowym, który posłuży do przeprowadzenia procedury przetargowej.

Pierwszy etap doświetlenia wertykalnego obejmował będzie następujące przejścia przy ulicach:
•         ul. Jagiellońska – Kolberga:
Przejście dla pieszych wyznaczone jest na wysokości przystanku tramwajowego Jagiellońska / Łużycka. W celu zwrócenia uwagi kierujących pojazdami na analizowane przejście dla pieszych dodatkowo w nawierzchni jezdni umieszczono elementy diodowe – tzw. kocie oczka. Przejścia dla pieszych wyznaczone są za przystankiem tramwajowym dla danego kierunku ruchu tramwajowego.
•         ul. Jagiellońska – Rumińskiego  – Pałac Młodzieży:
Istniejące przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie D-6 umieszczone na wysięgniku nad jezdnię oraz elementy diodowe umieszczone w nawierzchni jezdni, tzw. kocie oczka.
•         ul. Grudziądzka na wysokości ul. Podgórnej:
Przejście dla pieszych wykorzystywane jest w szczególności przez mieszkańców Szwederowa udających się w kierunku Centrum miasta. Na dojeździe do rozpatrywanego przejścia dla pieszych występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h.
•         ul. Nakielska – Wrocławska (przy przystankach tramwajowych):
Przejście dla pieszych składa się z 3 części:
- jezdnia północna,
- torowisko tramwajowe,
- jezdnia południowa.
Na dojazdach do wspomnianego występuje ograniczenie prędkości do 40 km/h. W nawierzchni jezdni umieszczone są elementy diodowe, tzw. kocie oczka. W kierunku Miedzynia wprowadzono również piktorgramy A-17 na poszczególnych pasach ruchu. Ponadto na jezdni północnej planuje się wprowadzenie oznakowania aktywnego, zaś na jezdni południowej oznakowanie na tle fluorescencyjnym.
•         ul. Kamienna – Lelewela:
Pierwszym jest przejście dla pieszych na wysokości ul. Lelewela. Wyznaczone zostało przez 2 pasy ruchu o przeciwnych kierunkach pomiędzy którymi umieszczono wyspę azylu dla pieszych. W celu dodatkowego zwrócenia uwagi kierujących na wspomniane przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6.
•         ul. Kamienna – Grabowa:
Również i to przejście dla pieszych wyposażone jest w aktywne oznakowanie D-6. W związku z występującą w niedalekim sąsiedztwie szkołą podstawową przejście wyposażone jest w również tabliczki T-27.
•         ul. Wojska Polskiego – Polna:
Oprócz przejścia dla pieszych w analizowanej lokalizacji występuje również przejazd dla rowerów.
•         ul. Nakielska – Owocowa:
Ulica Nakielska na terenie Miedzynia jest najważniejszą ulicą łączącą osiedle z Centrum Bydgoszczy. Wspomniana jest jednojezdniowa – po jednym pasie wyznaczonym w każdą stronę. Na wysokości ul. Owocowej znajduje się przejście dla pieszych.
•         ul. Powstańców Wlkp.  -  Jastrzębia:
Ulica Powstańców Wielkopolskich jest jedną z głównych dróg na terenie osiedla Bielawy. Wspomniana łączy al. Stefana Kard. Wyszyńskiego z ul. Sułkowskiego. Analizowane przejście dla pieszych wyznaczone jest przez 2 pasy ruchu (po 1 w każdą stronę), pomiędzy, którymi zlokalizowano wyspę azylu dla pieszych.
•         ul. Grunwaldzka  (przy ul. Granicznej):
Przejście dla pieszych na ul. Grunwaldzkiej na wysokości ul. Granicznej nie jest wyposażone w sygnalizację świetlną. Wspomniana znajduje się na sąsiednich skrzyżowaniach: r. Grunwaldzkie oraz Grunwaldzka / Jasna. W związku z realizacją projektu budowy dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego w analizowanej lokalizacji nastąpią planowane zmiany w postaci:
- wprowadzenie przejazdu dla rowerów oraz zawężenia jezdni północnej o ok. 3,5 m kosztem powierzchni wyłączonej z ruchu – przesunięcie linii krawężnika do pasów ruchu. Ponadto planuje się wprowadzenia oznakowania aktywnego na wspomnianym przejściu oraz projektowanym przejeździe.
•         ul. Fordońska na wysokości posesji 428:
Opisywane przejście dla pieszych wyposażone jest w tabliczki T-27, oznakowanie aktywne D-6 oraz czerwone tło przejścia dla pieszych. Ponadto dojazd od strony Centrum objęty jest ograniczeniem prędkości do 40 km/h.
•         ul. Grunwaldzka (przy ul. Czarna Droga):
przejście dla pieszych wyposażone jest w oznakowanie D-6 oraz tabliczki T-27. Ponadto znajduje się w obszarze działania inwestycji związanej z budową dróg dla rowerów na ul. Grunwaldzkiej na odcinku od r. Grunwaldzkiego do ul. Kraszewskiego. W wyniku powyższej inwestycji przejście dla pieszych wraz ze skrzyżowaniem zostanie przebudowane.
•         ul. Hetmańska przy Szkole Podstawowej nr 2:
Dla wymienionego przejścia dla pieszych w 2017 r. dokonano szeregu działań zmierzających do zwiększenia poziomu ruchu drogowego. W tym celu wprowadzono progi wyspowe wraz z ograniczeniem prędkości. Ważnym aspektem było zawężenie przekroju jezdni do 3 m na pas. Dzięki wspomnianym zabiegom kierujący znacznie zwolnili, a poziom BRD znacząco wzrósł.
W celu kompleksowego zakończenia działań zwiększających poziom bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego – w tym dzieci sąsiadującej z przejściem Szkoły, zdecydowano o ujęciu przejścia dla pieszych na ul. Hetmańskiej przy Szkole Podstawowej nr 2 na listę I etapu doświetlania przejść dla pieszych.

Rodzaj planowanego oświetlenia
Zakres planowanego do wprowadzenia doświetlenia przejść dla pieszych ma objąć zestaw specjalistycznych lamp dobieranych indywidualnie dla konkretnej lokalizacji. Oświetlenie wertykalne to nowoczesna forma doświetlenia przejść dla pieszych. Sprawia ono, że samo przejście oraz strefa oczekiwania pieszego są doświetlone równomiernie w taki sposób, że pieszy dla nadjeżdżającego kierowcy jest zawsze przedstawiany jako jasny element na ciemniejszym tle. Tym samym zwiększa się postrzeganie pieszych przez kierowców po zmroku oraz w niesprzyjających warunkach atmosferycznych co poprawia bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

21.03.2018 - Las Gdański - wstrzymanie ruchu tramwajów

W związku z pracami torowymi na pętli Las Gdański w dniach 21-27.03.2018 r. linie tramwajowe nr 1, 2 i 10 zostaną skierowane na trasy czasowo zmienione:

 - linie nr 1 i 10 do pętli Bielawy,
 - linia nr 2 do pętli Rycerska.

Na trasie Mickiewicza/Teatr – Las Gdański zostanie uruchomiona autobusowa komunikacja zastępcza - linia autobusowa „ZaT1".

Bilety z linii tramwajowych nr 1 i 10 po przesiadce będą honorowane w autobusowej komunikacji zastępczej „ZaT1" i odwrotnie, natomiast bilety z linii tramwajowej nr 2 od przystanku r. Jagiellonów będą honorowane na każdej linii tramwajowej kursującej ulicą Gdańską (do pętli Bielawy) oraz na całej trasie autobusowej komunikacji zastępczej "Za T1" i odwrotnie.

II edycja Turnieju Tenisa Stołowego.

Rada Osiedla Wilczak-Jary i RadaOsiedla Miedzyń-Prądy zapraszają na II - gą edycję

Turnieju Tenisa Stołowego. Kontakt do zgłoszeń: Jarosław Cholewczyński tel: 660 794 351,

Piotr Wardowski tel: 721 296 166.

Zapraszamy Rady Osiedli, Stowarzyszenia i inne Organizacje Społeczne. (szczegóły na plakacie)


Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

VII Edycja Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki

7 marca 2018 roku odbył się VII Edycja Konkursu o Statuetkę Bydgoskiej Łuczniczki. Przedsięwzięcie podobnie jak w poprzednich latach składało się z konkursu muzycznego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego, a także z ogólnopolskiego konkursu fryzjerskiego. Historia wydarzenia sięga roku 2012, pomysłodawcą i organizatorem jest Zespół Szkół nr 1 w Bydgoszczy. Jest to jedyny taki konkurs w Polsce, który łączy dwie dziedziny: fryzjerstwo i muzykę. W części fryzjerskiej brali udział uczniowie ze szkół fryzjerskich z całej Polski (w tym roku: Samostrzel, Rypin, Piła, Koszalin, Kołobrzeg, Inowrocław, Gdańsk, Bydgoszcz). Każda edycja festiwalu cieszy się ogromną popularnością i wysokim poziomem finalistów. Skład jury konkursu fryzjerskiego: Dorota Stoppel (trenerka Kadry Narodowej, członek Intercoiffure Polska), Anna Zenkovska (laureatka konkursów międzynarodowych z Ukrainy) oraz Rozalia Wełnicka – Tomczak (specjalistka branży kosmetycznej) a konkursu piosenki – Adam Rzepliński (dyrektor Szkoły Muzycznej Yamaha), Gracjan Czapiewski (nauczyciel przedmiotów artystycznych) i Beata Podlaska z kl. 4Ta (przedstawiciel SU naszej szkoły). Zmagania konkursowe młodych fryzjerów odbywały się w pracowniach szkolnych, zaś prezentacja dzieł i konkurs piosenki w trakcie gali finałowej w Miejskim Centrum Kultury. Fryzjerzy w oparciu o najnowsze trendy koloryzacji, strzyżenia, modelowania i wizażu stworzyli swe popisowe dzieła, zaś ich młodsi koledzy i koleżanki zaprezentowali możliwości wokalne. Ważnym elementem przedsięwzięcia jest wymiana doświadczeń miedzy uczniami z różnych szkół, która skutkuje lepszym przygotowaniem do egzaminów zewnętrznych, prowadzi do pokonania stresu i własnych słabości w dążeniu do upragnionego celu. Konkurs to szansa dla młodych artystów by zaprezentować się szerszej publiczności.

Obecna edycja odbyła się pod hasłem: „Broadway show – Festiwal Piosenki i Mody Fryzjerskiej inspirowany rewią musicalową”, wystąpiło w niej 40 finalistów. Musical - gatunek, który jak chyba żaden inny, idealnie łączy kino/teatr z muzyką. Ścieżka dźwiękowa będąca fundamentem tego gatunku jest często ponadczasowa, pozwala na wyrażenie ogromu emocji, wprowadzenie widza w kompletnie inny świat. Techniki charakteryzacji, jakimi wykazali się uczestnicy konkursu obejmują: wizaż, fryzjerstwo i stylizację. Uczniowie z innych miast mieli wspaniałą okazję poznać nasze miasto, jego historię i atrakcje turystyczne.

Plansza jpg

Konkurs odbył się pod honorowym patronatem:

Ministra Edukacji Narodowej – pani Anny Zalewskiej

Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego – pana Piotra Całbeckiego

Prezydenta Miasta Bydgoszczy – pana Rafała Bruskiego

Sponsorzy i partnerzy:

Urząd Miasta Bydgoszczy, Rada Osiedla Wilczak – Jary, Firma Fale Loki Koki, Szkoła Muzyczna Yamach

Inwestycje wokół Starego Kanału

Zmienia się otoczenie zabytkowej śluzy na Starym Kanale Bydgoskim na wysokości ul. Wrocławskiej. W tej części miasta powstają nowe budynki oraz rewitalizowany jest dawny teatr rewiowy, który funkcjonował w latach 1882-1910.

Największą inwestycję w tej części osiedla Wilczak prowadzi firma Red Co. Na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe położonej po południowej stronie śluzy stawia dwa eleganckie budynki liczące 8 kondygnacji, w tym 2 podziemne, gdzie zaparkują pojazdy. W pierwszym budynku zaplanowano 65, a w drugim 42 mieszkania o powierzchni od 24 do 245 metrów kwadratowych. W obrębie założenia powstanie plac zabaw.  Budynki wyróżniać będą przede wszystkim  nowoczesne elewacją z dużymi balkonami i tarasami.  Zdominują je materiały przypominające cegłę, szkło oraz tynki w odcieniach bieli i szarości. Mniejszy budynek od strony zachodniej  będzie zwężać się w kierunku parku. Budynek od strony Wrocławskiej powstaje  natomiast na planie litery „L”. Obecnie wykonano już szereg prac przy fundamentach i kondygnacjach podziemnych. Wstępne zakończenie całej inwestycji planowane jest na 2020 rok.

Po północnej stronie śluzy rewitalizowany jest natomiast dawny teatr rewiowy, któremu przywrócona zostanie funkcja obiektu kulturalnego. W roku 2016 duża część prac była finansowana dzięki miejskiej dotacji konserwatorskiej. Prace są nadal kontynuowane przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bon-Ton”. Właściciel do dalszych prac planuje wykorzystać środki unijne przeznaczone na rewitalizację miasta. Gminny Program Rewitalizacji przyjęty przez Bydgoszcz umożliwi  złożenie wniosku o środki na realizację działań kulturalnych, a także wyposażenie techniczne, ogrzewanie, oświetlenie i  wyposażenie sceny teatralnej.

Wcześniej z budżetu miasta w tej części osiedli Okole i Wilczak wykonany został remont ul. Wrocławskiej, rozbudowano monitoring, powstał duży plac zabaw i zrewitalizowano część parku nad Starym Kanałem Bydgoskim (w kierunku ronda Grunwaldzkiego). W tym roku planowana jest też budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej.

Zwiedzanie FODu.

W dniu dzisiejszym Rada Osiedla Wilczak-Jary oraz Fabryka Obrabiarek do Drewna zoorganizowały dla mieszkańców Bydgoszczy wycieczkę/spacer po fabryce.

Blisko sto osób skorzystało z pewnie ostatniej szansy zwiedzenia najstarszej fabryki w naszym mieście. Bardzo się cieszymy z tak licznego zainteresowania i przybycia mieszkańców naszego osiedla i pozostałej części Bydgoszczy.

Dziękujemy Panu Prezesowi FODu Andrzejowi Walkowiakowi za wspólną organizację spotkania, oraz za część merytoryczną przedstawiającą wcześniejsze i aktualne dzieje fabryki. Pan Prezes przedstawił także plany na przyszłość najstarszej Fabryki w Bydgoszczy.

Dziękujemy także, Panu inż. Piotrowi Zielińskiemu za oprowadzenie po terenie zakladu i po halach produkcyjnych.

Przekazał on zwiedzającym bardzo dużo ciekawych informacji dotyczących procesu produkcji maszyn i obrabiarek.

DSC 0127DSC 0154


II Turniej Tenisa Stołowego.

Rada Osiedla Wilczak-Jary i Rada Osiedla Miedzyń-Prądy zapraszają na II - gą edycję


Turnieju Tenisa Stołowego.


Kontakt do zgłoszeń: Jarosław Cholewczyński tel: 660 794 351. Zapraszamy Rady Osiedli,


Stowarzyszenia i inne

Organizacje Społeczne. (szczegóły na plakacie)

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

Wykolejenie tramwaju na wysokości ulicy Wrzesińskiej / dziś 07.03.18 ok. godz. 7.30/.

Tramwaj numer 3 jadący w kierunku Wilczaka wypadł z torów na ul. Nakielskiej

niedaleko skrzyżowania z ul. Wrzesińską.

28577507 1144290729040847 6351696074439923638 n

Wybory uzupełniające do Rady Osiedla 5.03.2018

W SP nr 13 odbyły się wybory uzupełniające do Rady Osiedla "Wilczak-Jary".

Zdjęcie użytkownika Rada Osiedla Wilczak-Jary.

5.03.2018

Euco

Witam serdecznie

Pomagam w uzyskiwaniu odszkodowań dla osób, które w przeciągu ostatnich 20 lat miały wypadek nie ze swojej winy. Współpracuje z największą Kancelarią Prawną i największą w Polsce firmą zajmującą się pomocą osobom poszkodowanym.

Miałeś wypadek ??? będąc:

*kierowcą   *pasażerem   *pieszym  *rowerzystą

Postaramy się, by w jak najkrótszym czasie przyznano zadośćuczynienie z OC sprawcy.

Wystąpimy o odszkodowanie nawet do 20 lat wstecz.

Zajmujemy się likwidacją szkód rzeczowych z polis OC.

Pomożemy rodzinom osób z bardzo poważnymi obrażeniami ciała.

Uzyskamy zadośćuczynienie po śmierci osoby bliskiej w wypadku.

Dostarczamy samochody zastępcze z OC sprawcy. Samochody każdej klasy, zgodnie z Twoją polisą OC.

Nie pobieramy opłat wstępnych !!!


Zastanów się... Być może Ty, Twoja rodzina lub Twoi znajomi mieli wypadek i należy im się odszkodowanie, którego sami nie są w stanie uzyskać od Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

A jeśli uzyskałeś odszkodowanie lecz nie zgadzasz się z kwotą, którą wypłacono, skontaktuj się ze mną - pomogę bezpłatnie zweryfikować Twój przypadek. 

Skontaktuj się ze mną:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
tel. +48 532 230 007
www.euco.pl

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates