image1 image1 image1

Aktualności

Bezpłatna pomoc prawna dla bydgoszczan

Przypominamy mieszkańcom Bydgoszczy, że w mieście działa 14 punktów, w których nieodpłatnie udzielane są przed radców prawnych i adwokatów porady prawne. Wraz z początkiem 2017 r. z takiej pomocy korzystać mogą również kobiety w ciąży. Powstał również nowy punkt na tzw. górnym tarasie miasta.

Porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy oraz radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Bydgoszczy lub organizację pozarządową. (Fundacja „Civitas”). Każdy punkt bezpłatnej pomocy prawnej funkcjonuje przez 4 godziny codziennie od poniedziałku do piątku.

Punkty zlokalizowane są w siedmiu miejscach na terenie Bydgoszczy (w ub.r. było to sześć lokalizacji): na osiedlu Leśnym, na Bartodziejach, Kapuściskach, Błoniu, Bielawach, Szwederowie i w Nowym Fordonie (os. Bajka). Adresy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie miasta wraz z godzinami ich funkcjonowania.

Dyżurujący adwokaci i radcy prawni udzielają osobom uprawnionym pomocy prawnej na etapie przedsądowym, w tym: informują o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących uprawnieniach lub spoczywających obowiązkach w zakresie spraw rodzinnych, świadczeń dla seniorów, osób niepełnosprawnych, prawa pracy, bezpieczeństwa itd., wskazują sposób rozwiązania problemu prawnego, a także świadczą pomoc w sporządzeniu projektu pisma (z wyłączeniem pism procesowych w toczących się postępowaniach przygotowawczych, sądowych, sądowo-administracyjnych).

Kto może skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej?

- osoby, które nie ukończyły 26 lat lub które ukończyły 65. rok życia,
- osoby, którym w okresie 12 miesięcy, poprzedzających zwrócenie się po poradę prawną, zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej (na podstawie ustawy o pomocy społecznej) i wobec których w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.
-  posiadacze ważnej Karty Dużej Rodziny
- kombatanci i weterani
- osoby, które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
- kobiety w ciąży.

Mieszkańcy, którzy chcą otrzymać bezpłatną pomoc prawną, muszą przedstawić dokument potwierdzający, że posiadają do niej prawo: zaświadczenie lekarskie (np. kobiety w ciąży) czy ważny dokument (np. Kartę Dużej Rodziny czy dowód osobisty potwierdzający ukończenie 65. roku życia).

Przypominamy, że zasady korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej reguluje ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255).


Wymiana wysłużonych słupów trakcji tramwajowej.

15724625 369594833405712 1359141311155562471 o

15844289 369594920072370 3008271458613749513 o

Trwają prace na ul.Kosińskiego z BBO 25/75.

15825892 369595490072313 7857862589182439561 n

15895366 369595483405647 6153457285573596732 n

Bieg "Dla Amelki"

unnamed

Przewodniczący rad osiedli: "Mieszkańcy mają już zwyczajnie dość!"

W zachodniej części Bydgoszczy rodzi się protest. Dzisiaj, dwa dni po uchwaleniu budżetu miasta, przewodniczący rad osiedli z tej części miasta żądają jego zmiany tak, by bardziej uwzględniał on potrzeby mieszkańców.

926830cfd2a5fed3f306d7c3af4a7281

Przewodniczący rad osiedli z zachodniej części Bydgoszczy, to jest z Piasków, Miedzynia, Prądów, Wilczaka, Jarów, Czyżkówka, Flisów, Smukały, Opławca, Janowa i Osowej Góry na wspólnej konferencji prasowej przedstawili petycję do prezydenta Rafała Bruskiego, w której wyrazili swój sprzeciw wobec budżetowych decyzji radnych.

 

Po ostatniej sesji Rady Miasta zgłaszamy uwagi do tego, jak ratusz z nami rozmawia. Pragniemy wyrazić swoje niezadowolenie z uchwały budżetowej podjętej na ostatniej sesji Rady Miasta w dniu 28 grudnia br. Czujemy się ciągle pomijani i odsuwani na boczny tor. Mimo wielu starań rad osiedli i społeczników o lepsze życie na osiedlach, na których znajdują się głównie domy jednorodzinne, w budżecie miasta od wielu już lat brak jest zapisu o finansach, przeznaczonych na realizację podstawowych potrzeb mieszkańców, takich jak utwardzanie dróg osiedlowych, oświetlenie ulic czy miejsca rekreacji. Ciągle słyszymy niespełnione obietnice, których mieszkańcy mają już zwyczajnie dość! – czytał treść petycji przewodniczący RO Wilczak-Jary Jarosław Cholewczyński.

 

Szefowie osiedlowych rad stwierdzili solidarnie, że mieszkańcy mobilizują swe siły, aby wyręczyć miasto w budowie ulic osiedlowych, co przecież należy do zadań własnych gminy. – Zamiast tak jak na dużych osiedlach w ramach BBO przeznaczać pieniądze na rekreację, my musimy budować oświetlenie uliczne! Czy tak powinni żyć ludzie w ósmym co do wielkości mieście w Polsce? Czy tak muszą żyć płacący najwyższe podatki w mieście, mający tu swoje domy i prowadzący swoje firmy, których każdego dnia odwiedzają setki kontrahentów, zmuszonych przemierzać ulice przypominające średniowiecze? – pytali.

 

Zapowiedzieli, że będą domagać się dokonania zmian w uchwalonym budżecie Bydgoszczy. – Żądamy, aby traktowano nas tak samo jak mieszkańców innych dzielnic, aby zarówno w budżecie miasta na rok przyszły, jak i w długoletniej prognozie finansowej zapisane zostały środki finansowe na podstawowe inwestycje w naszych dzielnicach. Jako członkowie rad osiedli nie zgadzamy się z przedstawionym budżetem i żądamy jego zmiany, byśmy wreszcie mogli żyć godnie i poczuć się pełnoprawnymi mieszkańcami miasta – stwierdzili.

 

Jeśli pan prezydent nie zmieni budżetu Bydgoszczy i nie pochyli się nad okręgiem nr 1 mamy inne rozwiązania prawne, żeby pana prezydenta poprosić, albo zmusić do działań w tym kierunku – zapowiedział popierający społeczników radny Bogdan Dzakanowski.

 

Nastroje łagodził zaproszony wiceprzewodniczący rady miasta Jan Szopiński, który stwierdził, że na wypełnienie oczekiwań mieszkańców w 2017 roku na najbardziej oczekiwane budowy dróg osiedlowych będzie więcej pieniędzy niż zapisanych w budżecie miasta. – Będzie co najmniej 25 milionów, bo do zapisanych 17 milionów doliczyć trzeba niewykorzystane środki z roku 2016 – przekonywał, zgadzając się z Bogdanem Dzakanowskim, że co najmniej 9 milionów zł wbrew zapisom budżetu nie zostało wykorzystanych (B. Dzakanowski twierdził, że z 17 mln zł wykorzystano w 2016 roku zaledwie 4 mln).

 

Jan Szopiński stwierdził, że w realizacji budowy dróg osiedlowych najważniejszą sprawą jest rzetelne poinformowanie mieszkańców o istniejących planach. – Gdyby była taka zakładka na stronie miasta, w której od początku do końca rady osiedli wiedziałyby, które ulice będą realizowane, to sami byliby kontrolerami tego, co nam się nie udało w roku 2016 zrobić. Bo czyż nie jest zastanawiające, że były pieniądze, a one nie zostały wykorzystane? – pytał Szopiński i dodał, że ważny jest dialog władz miasta z mieszkańcami. – Będę postulował, by prezydent spotkał się z radami osiedli, by omówić harmonogram budowy dróg osiedlowych – obiecał Szopiński.


Zielona przestrzeń do edukacji i odpoczynku

W Bydgoszczy powstały cztery atrakcyjne ogrody społeczne. Zachęcają one mieszkańców do dbania o przyrodę i rekreacji wśród zieleni. Na ten projekt wydaliśmy 29 tysięcy złotych.

Bydgoszcz w tym roku przystąpiła do projektu pn. „Ogród społeczny – sposobem edukacji ekologicznej”, który wspiera Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Rekrutacja do programu odbyła się w marcu. Na propozycję współpracy odpowiedziało 15  bydgoskich instytucji. Po ocenie i weryfikacji wniosków wyłoniono 4 zwycięskie projekty. Zostały one zrealizowane przy bydgoskich szkołach znajdujących się na osiedlach  Wyżyny, Okole, Jary i Wilczak.

Przy Zespole Szkół nr 29 mieszącym się przy ul. Słonecznej przekształcono istniejącą ścieżkę edukacyjną w ogród społeczny. Wykonano szereg nasadzeń różnych roślin. Poza tym pojawiło się w nim kilka wyjątkowo oryginalnych elementów jak „hotel” dla owadów i ścieżki tematyczne, które w okresie kwitnienia charakteryzują się  konkretna paleta barw.

Przy Zespole Szkół nr 4 przy ul. Zofii Nałkowskiej  wykonano tylko część projektu ogrodu społecznego:, nasadzenia drzew liściastych i iglastych oraz szeregu kolorowo kwitnących krzewów. Poza tym w ogrodzie uprawione mają być różne gatunki ziół i warzyw. Realizacja pozostałej części ogrodu, będzie realizowana w kolejnych latach w miarę możliwości finansowych. Nadmienia się, iż ww. projekt został zrealizowany przy wsparciu studentów Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy. Dodatkowo na terenie ogrodu społecznego powstał domek dla owadów zapylających.

Przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Nakielskiej powstała natomiast ogrodowa czytelnia. Centralnym punktem założenia na planie okręgu jest trawnik wraz z wygodnymi ławkami. Zachęca ją one do sięgnięcia po dobrą książkę właśnie w tym miejscu. Wokół nasadzono przede wszystkie rośliny iglaste o zróżnicowanej wysokości. Kompozycje uzupełniają niższe  rośliny i trawy ozdobne oraz niskie byliny.

Projekt na terenie Szkoły Podstawowej 10 przy ul. Śląskiej , powstał przy wsparciu studentów Koła Naukowego Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Technologiczno – Przyrodniczego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy Polegał  on na  zagospodarowaniu terenu, którego centralnym punktem stały się rabaty warzywno-kwiatowe. Teren wokół otoczono przede wszystkim drzewami i krzewami owocowymi. Kompozycje uzupełniają byliny i kwiaty jednoroczne.

Warto podkreślić, że opracowane koncepcje umożliwiają sukcesywne doposażenie ogrodów oraz nasadzenia kolejnych roślin.  Jak podkreślają projektanci nowych zieleńców, pełny efekt prac będzie można podziwiać przede wszystkim na wiosnę, gdy wiele roślin zacznie się rozrastać i kwitnąć.


Wraz z zakończeniem projektu wszystkim jego uczestnikom podziękowała w imieniu prezydenta Bydgoszczy, Rafała Bruskiego jego zastępca, Anna Mackiewicz.

Społeczne ogrody w liczbach:

- Koszt realizacji 29,1 tys. zł

- Liczba nowych ogrodów - 4


Księżycowa z nową nawierzchnią i parkingiem

Wkrótce przebudowana zostanie ul. Księżycowa na Wilczaku. Inwestycja finansowana jest w ramach programu Inicjatyw lokalnych, wspólnie przez mieszkańców i miasto. Jej koszt to 455 tysięcy.

Budowa ulicy Księżycowej obejmuje wykonanie pieszojezdni z kostki betonowej o powierzchni 1300 metrów kwadratowych . W pierwszej kolejności konieczna będzie ułożenie nowego odwodnienia. W ramach zadania zaplanowano również wykonanie 10 miejsc parkingowych wzdłuż boiska. Poza tym umocnione zostaną skarpy przylegające do jezdni. Inwestycja służyć będzie nie tylko przede wszystkim mieszkańcom ulicy Księżycowej. Ułatwi również dojście do pobliskiej szkoły i Parku Księżycowego. Wybrany został już wykonawca zadania. Wartość inwestycji to 455 tysięcy złotych.
Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

W tym roku środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana również  na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy. Zadzwoń, napisz lub przyjdź!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:
- tel.  52 58 58 721 lub końcówka 329
- mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
- adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201

Spotkanie opłatkowe Rady Osiedla.

W dniu 17 grudnia 2016 roku odbyło się spotkanie opłatkowe rady osiedla Wilczak-Jary oraz TKKF ŚWIT. W miłej atmosferze przy śpiewaniu kolęd i w gronie przyjaciół i wszystkich którzy z nami współpracują na co dzień.

Równo i jasno na ul. A. Kosińskiego

Na Jarach w ramach Inicjatywy lokalnej rozpoczęła się przebudowa ulicy A. Kosińskiego. To kolejna gruntówka, która zyska twardą nawierzchnię dzięki współpracy mieszkańców i miasta.

Ulica A. Kosińskiego znajduje się na osiedlu Jary. Projekt został przygotowany dla całego odcinka od skrzyżowania z ul. J. Ostroroga do skrzyżowania z ul. A. Madalińskiego. Wzdłuż ulicy występuje gęsta zabudowa jednorodzinna. Inwestycja polega na przebudowie niezbędnych instalacji podziemnych i naziemnych oraz utwardzeniu ulicy kostką betonową. Nowa ulica będzie miała charakter pieszojezdni. Zaprojektowano również budowę odwodnienia oraz nowego oświetlenia. Plac budowy został przekazany wykonawcy z początkiem grudnia. Koszt prac budowlanych to 339 tysięcy.

Program inicjatyw lokalnych polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta. Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent, mogą liczyć na realizację inwestycji w bieżącym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać  nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe.

W tym roku środki na program „Inicjatyw lokalnych” są  w pierwszej kolejności kierowane na projekty związane z infrastrukturą drogową. Warto dodać, że w ubiegłym roku zdecydowana większość środków uruchomionych w ramach inicjatyw lokalnych została wydana również  na przedsięwzięcia związane z infrastrukturą drogową. Warto podkreślić, że do tej pory zrealizowano wszystkie zadania zgłoszone przez mieszkańców, które spełniały wymogi formalne. Członkami stowarzyszeń mogą być wyłącznie osoby prywatne – wynika to wprost z ustawy.

Zadzwoń, napisz lub przyjdź!

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z programu zapraszamy do kontaktu z Zespołem ds. inicjatyw lokalnych:

  • tel.  52 58 58 721 lub końcówka 329
  • mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
  • adres: ul. Grudziądzka 9-15, budynek A, II piętro, pok. 201


Wesołych Świąt.

6665

Wycofanie tramwajów niskopodłogowych z ul. Nakielskiej (15.12.2016 r.)

Komunikat ZDMiKP w Bydgoszczy.

Uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych tramwaje niskopodłogowe od dnia 15.12.2016 r. do odwołania zostaną wyłączone z obsługi ul. Nakielskiej (dotyczy to linii tramwajowej nr 3). Ostatnie wykolejenia tramwajów w ciągu ul. Nakielskiej na zwrotnicy na wysokości ul. Słonecznej - spowodowały pogorszenie stanu technicznego tej zwrotnicy w taki sposób, że niemożliwe jest przejeżdżanie przez nią tramwajów o zwiększonym nacisku na oś (tramwaje niskopodłogowe).

nakielska


Jednocześnie podjęto działania mające na celu jak najszybszą wymianę tej zwrotnicy na nową. Szacujemy, że nastąpi to w pierwszym kwartale 2017 r. Ponadto informujemy, że tramwaje niskopodłogowe dodatkowo zostaną zadysponowane na linię nr 5 tak aby liczba tramwajów niskopodłogowych na odcinku Łoskoń-Garbary pozostała bez zmian.

Za utrudnienia uprzejmie przepraszamy.

Biegli w parku nad Starym Kanałem. Dla Kasi, która jest w śpiączce

58441a7902cdf p

"Budzimy Kasię" - charytatywny bieg dla Katarzyny Przygody, bydgoszczanki, która 10 kwietnia urodziła córeczkę - Julkę, a niedługo po porodzie dostała krwotoku i doszło do zatrzymania krążenia. 

Lekarze przywrócili jej czynności życiowe, ale do tej pory nie zdołali wybudzić pani Kasi ze śpiączki mózgowej. W tej chwili kobieta jest już w domu, lecz wymaga całodobowej opieki i kosztownej rehabilitacji. Tu liczy się każda pomoc - wielu bydgoszczan poznało już dramatyczną historię pani Kasi. W pomoc postanowili się zaangażować uczniowie ZSO nr 3 w Bydgoszczy.

To oni zorganizowali Mikołajkowy Bieg Charytatywny „Dla Kasi”, z którego całkowity dochód zostanie przekazany na sfinansowanie rehabilitacji Katarzyny Przygody. W biegu wzięło udział kilkuset zawodników. Wśród nich znalazła się wioślarka Lotto Bydgostii, Monika Ciaciuch. Oprócz tego zawodniczka przekazała na charytatywną licytację klubowe gadżety.

Mikołajki 2016/2017

Rada Osiedla Wilczak-Jary dla najbardziej potrzebujących dzieci na naszym osiedlu zorganizowała 3 grudnia spotkanie Mikołajkowe. Zapraszamy do naszej galerii na krótką fotorelację z tego wydarzenia.

20161203 144210

2018  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates