image1 image1 image1

Aktualności

Gminny Program Rewitalizacyjny.

W Zespole Szkół nr1 odbyło się  kolejne spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach "Gminnego Programu Rewitalizacyjnego" na naszym osiedlu.unnamed


Gminny Program Rewitalizacji (GPR) to zasadniczy dokument służący zaplanowaniu i realizacji procesu rewitalizacji. Ma on charakter strategii, w której dokonuje się pogłębionej diagnozy stanu obszaru rewitalizacji oraz planuje i koordynuje działania służące osiągnięciu – także opisanej w GPR – wizji stanu obszaru po rewitalizacji.
 

Nowy dyskont na naszym osiedlu.

Od wyburzenia budynku po hurtowni budowlanej zaczęło się przygotowywanie terenu pod przyszły dyskont sieci Polo-Market.

17883639 958041730999082 5221890423380649307 n

17884322 958041537665768 5210054470242092327 n

Naprawa chodnika na Różanej.

Od 12 kwietnia na ulicy Różanej na wysokości posesji 2-6 trwa wymiana zniszczonego odcinka chodnika.

17884334 958035497666372 7046342029502497814 n

Drzwi Otwarte w SOSW nr 3 w Bydgoszczy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 3 zaprasza na DRZWI OTWARTE

W dniach od 24 do 28 kwietnia 2017 roku dyrekcja i grono pedagogiczne Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego nr 3, mieszczącego się w Bydgoszczy przy ulicy Granicznej 12, zapraszają uczniów i rodziców na DRZWI OTWARTE, które będą trwały tym razem przez cały tydzień, według harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej placówki: www.sosw3.bydgoszcz.pl

Ośrodek obejmuje kształceniem dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych począwszy od wczesnego wspomagania rozwoju, które odbywa się od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki szkolnej, poprzez Szkołę Podstawową i Gimnazjum oraz Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Na poziomie każdej ze szkół prowadzimy nauczanie indywidualne w domu ucznia, na terenie placówki lub z włączaniem ucznia do klasy. Nauka może trwać do 24 lub do 25 roku życia.

Podczas DRZWI OTWARTYCH będzie można zapoznać się z ofertą placówki, wziąć udział w otwartych lekcjach, zajęciach wychowawczych w szkole i internacie, zajęciach dodatkowych, rewalidacyjnych, skorzystać z konsultacji ze specjalistami m.in. psychologami, pedagogami, terapeutami, obejrzeć prezentacje multimedialne związane z działalnością placówki np. pracą z dzieckiem autystycznym,zapoznać się z pracowniami specjalistycznymi, bazą szkoły i internatu. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 693-137-190 (vice dyrektor d.s dydaktyki p. Dorota Buzała)

Zespół d/s Promocji SOSW nr 3

Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy

Urząd Miasta Bydgoszczy realizuje projekt pn. Wsparcie przygotowawcze Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Bydgoszczy współfinansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

W ramach projektu Miasto Bydgoszcz nawiązało współpracę z wyłonionymi w otwartym postępowaniu ekspertami na realizację następujących zadań:

 • udziału w organizacji i przeprowadzeniu cyklu spotkań informacyjnych, warsztatów i spacerów studyjnych (badawczych) - wyłonieni eksperci to zespół firmy Marta Jaskulska Joanna Starba Socjoteka Spółka Cywilna, pod kierunkiem dr Marty Jaskulskiej: Marta Jaskulska, Joanna Starba, Barbara Zgórska, Magdalena Szczepańska, Aneta Baranowska, Michał Cichoracki;
 • eksperckich programów / koncepcji służących programowaniu działań rewitalizacyjnych w jednostkach strukturalnych wyznaczonych na terenie Miasta Bydgoszczy, tj.:
 1. programu włączenia i komunikacji w proces rewitalizacji lokalnej społeczności,
 2. programu odnowy bydgoskich przestrzeni wspólnych - podwórek, ogródków i przedogródków,
 3. koncepcji funkcjonowania miejsca wymiany usług, bank czasu, społecznego/sąsiedzkiego punktu napraw (reuse - repair),
 4. programu animacji lokalnej społeczności,
 5. koncepcji zawiązywania partnerstw - sieci powiązań (podmioty gospodarcze, samorząd, NGO, uczelnie i inne).

          Wyłonieni eksperci to zespół pod kierunkiem p. Piotra Wielgusa: Piora Wielgus, Paweł Kołacz, Krzysztof Ślebioda, Dorota Michalska, Joanna Suchomska.

 • opracowania procedur wyłonienia członków Komitetu Rewitalizacji zgodnie z zapisami art.7 ustawy o rewitalizacji - ekspertem będzie p. Jakub Minor z firmy treECOnsulting Joanna Różana.

  Oto harmonogram spotkań z wszystkimi chcącymi wziąć udział w procesie rewitalizacji:

harmonogram spotkań !!!

Serdecznie zapraszamy!

 Kontakt:

Sandra Dytłow – Główny Specjalista w Wydziale Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Bydgoszczy 

Tel. 52 58 58 078       e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego

Programu Rewitalizacji Miasta BydgoszczyPrezydent Miasta Bydgoszczy działając na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777, zm. z 2016 r. poz. 1020 i 1250) z dnia 9 października 2015 r. informuje, że w dniu 28 grudnia 2016 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę nr XXXVIII/747/16 w sprawie przystąpienia do sporządzania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy

 

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy sporządzony zostanie dla obszaru rewitalizacji przyjętego przez Radę Miasta Bydgoszczy uchwałą nr XXXVII/734/16 z dnia 30 listopada 2016 r. 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Bydgoszczy, tj. z uwzględnieniem podziału na podobszary wymienione w ww. uchwale:

 1. Podobszar obejmujący Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto, Okole oraz Wilczak-Jary
 2. Podobszar Stary Fordon
 3. Podobszar Zimne Wody-Czersko Polskie

Zgodnie z ustawą o rewitalizacji, Gminny Program Rewitalizacji zawierać będzie m.in:

 1. szczegółową diagnozę obszaru rewitalizacji obejmującą analizę negatywnych zjawisk oraz lokalnych potencjałów,
 2. opis powiązań gminnego programu rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta Bydgoszczy,
 3. opis wizji stanu ww. podobszarów po przeprowadzeniu rewitalizacji,
 4. cele rewitalizacji oraz odpowiadające im kierunki działań służących eliminacji lub ograniczeniu negatywnych zjawisk,
 5. opis przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności o charakterze społecznym oraz gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym lub technicznym,
 6. mechanizmy integrowania działań,
 7. szacunkowe ramy finansowe gminnego programu rewitalizacji wraz z szacunkowym wskazaniem środków finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych,
 8. opis struktury zarządzania realizacją gminnego programu rewitalizacji, wskazanie kosztów tego zarządzania wraz z ramowym harmonogramem realizacji programu,
 9. system monitorowania i oceny gminnego programu rewitalizacji,
 10. określenie niezbędnych zmian w obowiązujących uchwałach Rady Miasta Bydgoszczy,wskazanie, czy na obszarze rewitalizacji ma ostać ustanowiona Specjalna Strefa Rewitalizacji, wraz ze wskazaniem okresu jej obowiązywania,
 11. wskazanie sposobu realizacji gminnego programu rewitalizacji w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego,
 12. załącznik graficzny przedstawiający podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych każdego z podobszarów rewitalizacji.

Opracowywanie Gminnego Programu Rewitalizacji umożliwi skorzystanie z nowych rozwiązań prawnych przewidzianych w ustawie o rewitalizacji w postaci Miejscowego Planu Rewitalizacji 
i Specjalnej Strefy Rewitalizacji, które po raz pierwszy dają samorządom lokalnym realne narzędzia finansowe, organizacyjne i prawne służące uporządkowaniu i odnowie zaniedbanych przestrzeni miejskich. Gminny Program Rewitalizacji umożliwi także efektywne pozyskiwanie środków zewnętrznych na działania rewitalizacyjne m.in. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Nowa tablica informacyjna.

W zeszłym roku z inicjatywy naszej rady odtworzono tablicę informacyjną zniszczoną podczas festynu osiedlowego.

17854661 956800261123229 4245585428988883842 o

Wymieniona studzienka na Nakielskiej.

Uciążliwa studzienka przy ulicy Nakielskiej 56 doczekała się wymiany.Zarówno kierowcy jak i mieszkańcy zaznają większego komfortu.

17637078 955298267940095 8901968728735947212 o

Znów potrącenie na Nakielskiej w Bydgoszczy! Mężczyzna w szpitalu

O godz. 6:34 bydgoska policja otrzymała zgłoszenie dotyczące potrącenia starszego mężczyzny na ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy.


58e73792605ac p


Do potrącenia 64-latka doszło na przejściu dla pieszych. Mężczyzna trafił do szpitala. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że jeden z kierowców zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, a drugi tego nie zrobił i potrącił mężczyznę - informuje bydgoska policja.

Przypomnijmy, że to nie pierwsze potrącenie na tej ulicy w ostatnich miesiącach. Na Nakielskiej w ostatnim czasie doszło do dwóch śmiertelnych potrąceń pieszych. Oba zdarzyły się na przejściach. Jeden z pieszych zginął, kiedy wyszedł zza przepuszczającego go na pasach samochodu. Do drugiej tragedii doszło niedawno - pieszego potrąciła skoda z czeskimi rejestracjami. Kierowca odjechał z miejsca wypadku, ale potem sam zgłosił się na policję.

- Dotąd dla poprawy bezpieczeństwa na Nakielskiej zrobiliśmy praktycznie wszystko, co się dało i nie widzę możliwości podjęcia innych działań - przyznaje Krzysztof Kosiedowski, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej. - Przypominam, że jednym z najważniejszych naszych posunięć było poprawienie oznakowania oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 kilometrów na godzinę.

Z innych nowinek technicznych trzeba zauważyć pasy pomalowane trudnościeralną farbą, pomarańczowe palące się oznaczenia przejść oraz ostatni wynalazek drogowców - specjalne jasne diody LED w nawierzchni przed zebrami. Po zmroku mają dodatkowo zwracać uwagę kierowców, że zbliżają się do przejścia dla pieszych.

Na razie inne prace przy Nakielskiej efektu nie dają. Nie robią na urzędnikach wrażenia protesty i petycje mieszkańców. Na Facebooku powstał nawet niedawno profil poświęcony bezpieczeństwu i konieczności modernizacji tej arterii.

Nowe oświetlenie nad Starym Kanałem Bydgoskim.

Po kilku latach starań doczekaliśmy się odtworzenia zniszczonego przez złodziei złomu ciągu oświetlenia nad Starym Kanałem Bydgoskim na odcinku między 5-tą śluzą .a wiaduktem kolejowym. Prace potrwają do 15.04.2017.

17796175 953953651407890 4252485575006997545 n

17799256 953954004741188 8557808658110126191 n

17800092 953953774741211 8000450201058043556 n

Dewastacja placu zabaw.

Smutna wiadomość: zniszczono nasz plac zabaw przy ulicy Skwarnej/Przerwy-Tetmajera :( Prosimy o informację czy ktoś może był świadkiem zniszczenia placu zabaw. Sprawa zostanie zgłoszona na Policję. 
Dbajmy o nasze wspólne dobro, które służy naszym dzieciom!
fot. Rafał Czepnik autor projektu budowy placu zabaw.

983887 1918945218341124 2196028345446597154 n

17795920 1918945145007798 9163221178823905834 n

17796232 1918945308341115 3374353306148879169 n

17796237 1918945141674465 8014181342722233183 n


W poniedziałki, środy i piątki zapraszamy na wspólne marsze Nordic walking.

Rada Osiedla Wilczak-Jary zaprasza na zajęcia z trenerem Nordic-Walking w poniedziałki,środy i piątki o godz.18.00 (korty TKKF ŚWIT ul. Nakielska 70) . Wczoraj pierwszy raz na trasę nad Starym Kanałem Bydgoskim ruszyła grupa odważnych kobiet.

17759920 952086801594575 6824453584537395343 n

17799234 952086918261230 6041210335027107343 n


Wymiana zwrotnic torowiska na Nakielskiej.

Zaczęły się prace przy wymianie zwrotnic(torowisko ul. Nakielska), które potrwają przez dwa tygodnie tj.do 22.04.2017.


17759788 951998084936780 6926003771119881471 n

17796223 951997414936847 5431616138603681012 n

Odbiór techniczny ulicy gen. A. Kosińskiego.

W piątek 24.03.2017 ZDMiKP,oraz Urząd Miasta dokonali odbioru technicznego ulicy gen.A.Kosińskiego,która wykonana została z programu "Budżet Obywatelski 25/75.

17796430 951989421604313 1580970332507735409 n

17760077 951989831604272 4437966924174241516 n

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates