image1 image1 image1

Aktualności

"Nakielska do przebudowy!" - żadają mieszkańcy Miedzynia, Prądów, Wilczaka i Jarów

Mikołajkowy happening zorganizowali dzisiaj rano Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzyń i Prądy i Rada Osiedla Wilczak - Jary. Domagali się przebudowy i poszerzenia ulicy Nakielskiej.

Sprowadza nas tutaj pani, która nazywa się Nakielska – powiedział na rozpoczęcie happeningu “Nakielska do przebudowy!” na skrzyżowaniu ul. Bronikowskiego z ul. Nakielską przewodniczący Bydgoskiego Stowarzyszenia Miedzyń i Prądy Dariusz Smól. Zaniedbaną ulicę porównał do niekochanej kobiety. Niekochanej – jak powiedział – od kilkunastu lat przez wszystkich: kierowców, mieszkańców i włodarzy miasta.

Dzisiaj nasz apel do władz sygnalizujemy tak na mikołajkowo. Po tym happeningu udamy się do ratusza i złożymy petycję do prezydenta. Skorzystamy z nowej ustawy o petycjach, którą uchwalił parlament z inicjatywy senatu i ma ona umocnić więź obywatela z państwem. Zobaczymy, czy rzeczywiście możemy wpłynąć na zmianę podejścia do naszych spraw przez władze – wyjaśniał Smól powód złożenia petycji.

Połączyliśmy siły, by mówić o całej Nakielskiej. Teraz jest tak, ze od godz. 6.30-7.00 tworzą się tutaj korki, które o 10-15 min. opóźniają dojazd do pracy. W godzinach popołudniowych Nakielska zakorkowana jest do Wrocławskiej, a nawet ronda Grunwaldzkiego – na zasadniczy powód żądania mieszkańców uwagę zwrócił Jarosław Cholewczyński, przewodniczący Rady Osiedla Wilczak – Jary.

Petycję Rada Osiedla Wilczak – Jary i Bydgoskiego Stowarzyszenia Miedzyń i Prądy publikujemy poniżej:

Pan Rafał Bruski 
Prezydent Miasta Bydgoszczy

PETYCJA w sprawie przebudowy ulicy Nakielskiej w Bydgoszczy na całej jej długości
Na podstawie Ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195) zwracamy się z petycją o przebudowę ulicy Nakielskiej.

UZASADNIENIE

Ulica Nakielska to główna arteria komunikacyjna zachodniej części Bydgoszczy, z której korzystają przede wszystkim mieszkańcy osiedli Prądy, Miedzyń, Wilczak, Jary, a także Flisów, Błonia, Osowej Góry. Ulicę tę wybierają również mieszkańcy gminy Białe Błota, którzy docierają do Bydgoszczy z kierunku Łochowa (wjeżdżając ul. Łochowską) oraz z Białych Błot (korzystając z ulicy Ofiar Hitleryzmu).

Ulica Nakielska, to niestety, najczęściej pomijany w inwestycjach miejskich trakt drogowy. Podejmowane w bieżącym roku przez Miasto drobne naprawy nawierzchni – polegające na położeniu nowego dywanika asfaltowego na krótkim odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Wrocławskiej – nie rozwiązują głównej potrzeby mieszkańców, jaką jest płynny przejazd ulicą w obu kierunkach.

O konieczności przebudowy ulicy mieszkańcy informowani są od dawna. Padały deklaracje z ust radnych oraz kilku prezydentów na przestrzeni kilkunastu lat. Nadal jednak brakuje odważnej i jednoznacznej decyzji o przebudowie całej ulicy.

Zapewnienie o przebudowie ulicy Nakielskiej otrzymaliśmy również od Pana prezydenta Rafała Bruskiego w piśmie z dnia 10 listopada 2014r. (odpowiedź na pytania przed wyborami samorządowymi) oraz od prezydenta Mirosława Kozłowicza, podczas spotkania z mieszkańcami w Ratuszu w marcu br.

Warto w tym miejscu dodać, że w zasobach ZDMiKP znajduje się projekt budowlany z 2010 roku, dotyczący przebudowy ulicy na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Czerwonego Krzyża (prace budowlane miały się wówczas rozpocząć) oraz projekt koncepcyjny na pozostałą część ulicy, zakładający po dwie jezdnie i dwa pasy w każdym kierunku.

W budżecie Miasta Bydgoszczy na 2015 rok, w ramach rezerwy celowej, zostały zabezpieczone środki finansowe na opracowanie dokumentacji projektowej pt. “Rozbudowa ulicy Nakielskiej na odcinku od ronda Grunwaldzkiego do ul. Łochowskiej”. Jak się jednak dowiadujemy ze strony internetowej ZDMiKP i potwierdzają to również pracownicy urzędu, zadanie to nie jest realizowane obecnie ani nie zostanie podjęte do końca roku.

Powyższe fakty utwierdzają nas w przekonaniu, że ulica Nakielska po raz kolejny została skreślona z listy priorytetów inwestycyjnych Miasta. Na taki stan rzeczy stanowczo się nie zgadzamy i żądamy podjęcia natychmiastowych działań, które doprowadzą do przebudowy ulicy Nakielskiej na całej długości z uwzględnieniem budowy nowego wiaduktu oraz wyznaczenia bus – pasa.

Przebudowa jest niezbędna, ponieważ:
1. W najbliższych latach zostanie wybudowana droga ekspresowa S5. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na rok 2019. W Lisim Ogonie powstanie węzeł drogowy, który umożliwi wjazd do Bydgoszczy. Wzrośnie tym samym ruch po zatłoczonej od dawna ulicy Nakielskiej.

2. W budżecie na 2016 rok zapisane zostały środki finansowe na budowę parkingów tzw. Park&Ride. Jeden z nich ma powstać przy ul. Plażowej. W założeniach parkingi te zatrzymają potok samochodów na przedmieściach i umożliwią dalszą podróż komunikacją miejską – z naciskiem na transport szynowy. Aby system zadziałał, potrzebna jest przebudowa ul. Nakielskiej oraz wiaduktu kolejowego, a przede wszystkim przedłużenie linii tramwajowej do ulicy Plażowej. Wskazane byłoby, w niedalekiej perspektywie, wybudowanie Zachodniej Obwodnicy Śródmieścia na odcinku od ul. Grunwaldzkiej do ul. Leszczyna i dalej do ul. Szubińskiej, zapisanej w Strategii Miasta do 2030 roku.

3. Zablokowana notorycznie ulica Nakielska powoduje, że czas przejazdu 5 kilometrowego odcinka ulicy komunikacją miejską wydłuża się z roku na rok i ma również duży wpływ na opóźnienia kursowania linii autobusu nr 56. Jako przykład można przytoczyć sytuację z 3 listopada br., gdy o godz. 7.40 w kierunku miasta na odcinku od ul. Trentowskiego do ul. Krzywej w korku stały cztery miejskie autobusy.

4. Uważamy, że konieczna jest przebudowa wiaduktu kolejowego przy ul. Trentowskiego z uwagi na nagminne uszkodzenia – pomimo ustawionych znaków drogowych o wysokości wiaduktu – przez samochody typu TIR. Bardzo utrudniony jest również manewr zawracania dużych samochodów ciężarowych, które całkowicie blokują przejazd w obu kierunkach na wiele minut. W przypadku uszkodzenia wiaduktu lub długotrwałego zablokowania tego newralgicznego miejsca mieszkańcy mają ograniczoną alternatywę poruszania się w obu kierunkach. Na pewno nie jest nią wąska i zakorkowana ulica Bronikowskiego, która jednocześnie przebiega przez przejazd kolejowy wyposażony w rogatki. Ulica Ofiar Hitleryzmu natomiast, łącząca się z ul. Szubińska, nie nadaje się do przejęcia dużego ruchu, gdyż nie spełnia standardów drogowych. Stan tej ulicy jest tak zły, że jedynym rozwiązaniem okazało się ograniczenie prędkości do 30 km/h.

Mamy nadzieję, że podejmując decyzję o kolejnych miejskich inwestycjach, Pan Prezydent uwzględni przytoczone przez nas argumenty. Wskazują one wyraźnie, że ulica Nakielska musi zostać jak najszybciej przebudowana. Nasze zachodnie dzielnice zasługują na dobre skomunikowanie z centrum miasta.

Bydgoskie Stowarzyszenie Miedzyń i Prądy 
Dariusz Smól 
/przewodniczący/

Rada Osiedla Wilczak – Jary
Jarosław Cholewczyński
/przewodniczący/

"Trójka" wraca na Wilczak!

Z wielką radością informujemy, iż z Nowym Rokiem tramwajem linii numer "3" znów

dojedziemy na Wilczak. Jako Rada Osiedla zabiegaliśmy o to przy każdej okazji rozmów

z ZDMiKP w Bydgoszczy.

Wszystko wskazuje na wspólny sukces, który odnieśliśmy wraz i dla mieszkańców

naszego osiedla.

Będzie to jedna z linii jeżdżących bezpośrednio do Fordonu.

 63520-301243

I Ty odmień okolicę.

 I Ty odmień okolicę!

W dniach 13-29 listopada zagłosuj na projekty zmian w Bydgoszczy

Głosuj »

Uzasadnij swój wybór, a trzy najlepsze uzasadnienia nagrodzimy kartami podarunkowymi o wartości
300 zł, 200 zł oraz 100 zł


Projekt z największą liczbą głosów zostanie dofinansowany przez Centrum Handlowe RONDO kwotą
10 000 złotych

  

Tramwajem numer 11 z Wilczaka ...

W okresie między 30.10.2015 a 2.11.2015 roku na terenie naszego osiedla kursowała dodatkowa linia tramwajowa nr 11 na trasie Wilczak - Rycerska.

DSC 0080

Spotkanie z przedstawicielami Zarządu Dróg w Bydgoszczy.

Rada Osiedla Wilczak-Jary serdecznie zaprasza na spotkanie w siedzibie Rady przy ul. Nakielskiej 70, w dniu 4 listopada o godzinie 17:00.

Na spotkaniu proponujemy by poruszyć następujące tematy:


- lokalizacja postoju taksówek ul. Dolina
- powrót tramwaju linii nr 3 na Wilczak
- doświetlenie przejść dla pieszych na ul. Nakielskiej (od Ronda Grunwaldzkiego do pętli tramwajowej)
- przebudowa ul. Nakielskiej (od ul. Czerwonego Krzyża do ul. Bronikowskiego)
- zmiana nawierzchni ulic brukowych (ulice: Różana, W. Pola, Lubelska, Na Wzgórzu)
- ulice gruntowe?
- ul. Słoneczna (ograniczenie prędkości oraz chodnik od ul. Nakielskiej)
- pomiary prędkości (ul. Nakielska)
- sygnalizacja świetlna (skrzyżowanie ulic Wrocławska, Nakielska, Dolina, Ułańska)
- ruch samochodów ciężarowych na ul. Nakielskiej.


Serdecznie Zapraszamy Wszystkich zainteresowanych !!!

Zwycięski projekt budżetu 5/6 w edycji programu z 2014 roku.

Wybieg dla psów powstał ze środków programu "Budżet Obywatelski 5/6" z 2014 roku.

Wybieg1

Utrudnienia na ulicy Wrocławskiej

UWAGA:

W związku ze zmianą nawierzchni na ulicy Wrocławskiej, od 2 listopada wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu.

Planowany termin zakończenia prac przewidziany jest na 15 listopada 2015 roku.

DSC 0047

„Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz"

 „Twoja okolica, Twoje osiedle, Twoja Bydgoszcz"
Lubisz swoje osiedle? Uważasz, że jest przyjazne mieszkańcom, zadbane oraz zapewniony jest na nim wysoki standard życia? A może została w Twojej okolicy przeprowadzona inwestycja w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego, na której szczególnie zależało mieszkańcom? Zagłosuj w naszym plebiscycie!

W ramach plebiscytu mogą Państwo głosować w dwóch kategoriach:

1) I kategoria – Najlepsze Bydgoskie Osiedle Roku 2015
Aby zagłosować na wybrane osiedle, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.Y.numer osiedla, na które chcesz oddać głos.


2) II kategoria – Najlepsza Inwestycja w Bydgoszczy Zrealizowana w Ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego
Aby zagłosować na wybraną inwestycję, wyślij SMS pod numer 7148 (koszt to 1,23 zł z VAT). W treści SMS-a wpisz EX.Z.numer inwestycji, na którą chcesz oddać głos. 

Głosowanie trwa do 15.11.2015 r. do godz. 23:59. W treści SMS-a należy wpisać prefiks tylko jednego osiedla lub inwestycji. 


Z jednego numeru telefonu można wysłać nieograniczoną ilość SMS-ów. Prosimy nic nie wpisywać po numerze osiedla lub inwestycji. System nie przyjmie takiej wiadomości.


PARTNEREM HONOROWYM PLEBISCYTU ZOSTAŁO MIASTO BYDGOSZCZ.
Pomoc dla Oliwki !!!

                                PROSIMY O POMOC!!!

              Beztytułu.jpg

13-nasto miesięczna Oliwia Pawłowska leży w szpitalu z powodu poparzenia 3 stopnia ,

prosimy o jakąkolwiek pomoc dla naszej córeczki.  Przyjmiemy każdy ofiarunek , nawet

najmniejsza rzecz może nas uratować. Wszelkie datki prosimy przekazywać na rachunek bankowy:    

Bank  Pekao S.A.   63 1240 1183 1111 0010 4033 0241

, lub do sklepu "Delikatesy Ankris" ul.Wysoka 26 Bydgoszcz. 


Z góry bardzo serdecznie dziękujemy za wszelką okazałą pomoc.

Bydgoski Budżet Obywatelski 2016-znamy wyniki!

Bydgoski Budżet Obywatelski 2016-znamy wyniki!

Zakończyliśmy kolejną, czwartą edycję głosowania na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan. Dziękujemy!

Wyniki na poszczególne projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego z podziałem na osiedla dostępne są TUTAJ. 

Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 odbywało się w dniach 14-30 września 2015 r. w formie elektronicznej i papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. 

- W tym roku zagłosowało o 3 693 osób więcej niż w roku ubiegłym. W przyszłym roku planujemy organizację warsztatów obywatelskich na poszczególnych osiedlach. Podczas warsztatów mieszkańcy dowiedzą się, jak poprawnie wypełniać wnioski, jak je kosztorysować oraz otrzymają informacje dotyczące mapy własności terenów. Ponadto na stroniewww.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski będzie można śledzić przebieg wykonywanych prac przy wybranych inwestycjach - mówi doradca prezydenta Michał Sztybel. 

W bieżącej edycji oddano łącznie 22 241 głosów, w tym ważnych – 21 457, co stanowiło 96,47 % głosów oraz nieważnych – 784, co stanowiło 3,53 % głosów. Na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 15 924 papierowych (74,21 %) oraz 6 317 elektronicznych (25,79 %) głosów. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą specjalnej aplikacji, a także w formie papierowej. Wystarczyło wydrukować jedną z kart do głosowania (odpowiednią dla danego okręgu) i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i młodzieżowych domach kultury. Karty do głosowania były także do pobrania w tych placówkach. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uprawnionymi do głosowania były osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. Głosujący wybierali 1 zadanie z listy projektów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu „GŁOSUJ”. Wybrany projekt zadania otrzymywał 1 głos. Projekty, które uzyskały najwyższą ilość głosów (oznaczone kolorem zielonym) zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2016 rok. 

W bieżącej edycji decydujący głos mieli mieszkańcy Bydgoszczy - wybór projektów nastąpił wyłącznie na podstawie ich kolejności w głosowaniu. Opinia Rady Osiedla w bieżącej edycji, nastąpiła już na etapie weryfikacji, przed głosowaniem mieszkańców - informacja o opinii rady znajdowała się na karcie do głosowania, a przedstawiciel Rady Osiedla znajdował się w zespole ds. weryfikacji wniosków, który decydował o zatwierdzeniu projektu do głosowania. Głosowane projekty są powszechnie dostępne dla mieszkańców. 

Głosowane wnioski nie przekraczały limitu przeznaczonego na dane osiedle, wybrane w głosowaniu do realizacji kolejne wnioski nie mogą przekraczać limitu środków przeznaczonych na dane osiedle.

Zaproszenie na bezpłatną analizę Twojego ciała.

Pani Ewa Sidorowicz - mieszkanka naszego osiedla, zaprasza Państwa serdecznie na bezpłatną

analizę ciała (po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty).

IMG 3201

Pani Ewa w kliku słowach mówi o sobie.

 

Od roku jestem na odżywianiu Herbalife, dzięki któremu na nowo dostałam zastrzyk energii.


Otworzyłam więc klub Wellness przy ulicy Wincentego Pola 3 w Bydgoszczy. Ukończyłam dwa Triathlony:

kajakowy w Bydgoszczy oraz Sprint Triathlon Herbalife w Gdyni.

W między czasie zaliczyłam: Bieg Urodzinowy 5 km; Bieg Przedsiębiorców 10 km; Bieg Instalatora 10 km; Bieg na Miedzyniu 5 km.

 

Zapraszam na bezpłatną konsultację żywieniową połączoną z analizą składu ciała.Zmiana nawyków żywieniowych spowoduje utratę wagi ciała, da

zastrzyk energii,oraz wiele endorfin. 

Zapraszam także na mój profil:

    https://www.facebook.com/ewa.sidorowicz.94


BeztytułuBydgoski Budżet Obywatelski 2016 - głosowanie

14 września rozpoczęło się głosowanie na inwestycje, które będą finansowane w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Wszystkie propozycje zostały zgłoszone przez bydgoszczan i wcześniej zostały sprawdzone. Głosowanie potrwa do 30 września.


- Zależy mi, by inwestycje spełniały ważne oczekiwania bydgoszczan. Dlatego cztery lata temu jedną z pierwszych decyzji było stworzenie budżetu obywatelskiego. W ten sposób zyskujemy pewność , że realizujemy naprawdę potrzebne zadania. Decyzję o wyborze inwestycji w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim podejmują mieszkańcy. Zadania, które otrzymają najwięcej głosów, będą realizowane. Zapraszam do głosowania - mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

  • Aby przejść do głosowania, proszę kliknąć przycisk Głosuj
  • Aby zrezygnować z głosowania, proszę kliknąć przycisk Wyjdź
  • Aby zapoznać się z zasadami głosowania kliknij Tutaj

Bydgoski Budżet Obywatelski

Bydgoski Budżet Obywatelski

Banner głosowanie internetowe

Twoje miasto, Twoje osiedle, Twoja inwestycja

Grafika 2016 

Rusza już czwarta edycja budżetu obywatelskiego.  Mieszkańcy sami decydują o tym, jakie inwestycje powinny być realizowane na bydgoskich osiedlach. A czy Ty już zgłosiłeś swój pomysł?

Nowy plac zabaw, równy chodnik, dodatkowy parking, a może plenerowa siłownia? Jeszcze kilka lat temu to urzędnicy decydowali o tym co ma powstawać na osiedlach. Od 2012 roku to się zmieniło. Decydujący głos mają mieszkańcy.

- Zależy mi na tym, by inwestycje spełniały ważne oczekiwania bydgoszczan. Dlatego cztery lata temu jedną z pierwszych decyzji było stworzenie budżetu obywatelskiego. W ten sposób zyskujemy pewność , że realizujemy naprawdę potrzebne zadania. Realizujemy pomysły zgłoszone przez bydgoszczan, które w głosowaniu zyskują największą liczbę głosów – podkreśla prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski.

W ostatnich latach najwięcej zadań dotyczyło rozbudowy infrastruktury drogowej oraz rekreacyjnej. Dużą liczbę głosów zyskiwały  też inwestycje w otoczeniu szkół.  Część placówek wyposażono w dodatkowe szafki, dzięki czemu najmłodsi uczniowie nie muszą dźwigać ciężkich tornistrów. Na wielu osiedlach wspólnie zbudowaliśmy kilkanaście dodatkowych parkingów, przebudowaliśmy chodniki, ustawiliśmy nowe ławki i latarnie. Powstało także kilkadziesiąt nowych placów zabaw z bezpiecznymi urządzeniami. Coraz więcej bydgoszczan ma także okazję korzystać z siłowni plenerowych oraz skateparków. Lepiej dbamy też o bezpieczeństwo, dzięki dodatkowym kamerom monitoringu. 
Nie brakuje też wyjątkowo oryginalnych pomysłów. W ostatniej edycji budżetu obywatelskiego dużą liczbę głosów zyskały kynoparki, czyli miejsca, gdzie można bezpiecznie pobawić się ze swoim czworonożnym przyjacielem bez smyczy. Jeden już funkcjonuje na Górzyskowie.  Odnowiony został też symbol Fordonu na zboczu Czarnej Góry, a na Szwederowie rozpoczęły się pierwsze prace nad rewitalizacją skweru. T. Nowakowskiego.

Budżet obywatelski 2016 - Harmonogram

  • 20 lipiec – 7 sierpnia zgłaszanie wniosków

  • 8 sierpnia – 9 września weryfikacja wniosków

  • do 14 sierpnia - pisemna informacja do Rad Osiedli z prośbą o  opinię do końca sierpnia

  • do 4 września - spotkania z Radami Osiedli i Radnymi z okręgu, którego dotyczy inwestycja

  • do 9 września -  zatwierdzenie ostatecznej listy wniosków przez Zespół ds. weryfikacji wniosków

  • 14 września – 30 września - GŁOSOWANIE Pliki do pobrania:
Środki na poszczególne osiedla 2016a (12kB)
Zarządzenie (319kB)
Regulamin (1144kB)
Formularz zgłoszeniowy (75kB)
Urny - szkoły a (52kB)
Urny - biura meldunkowe i domy kultury (12kB)

2018  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates