image1 image1 image1

Aktualności

Nowa, ładna Bydgoszcz za 50 milionów złotych

Ratusz pokazał wczoraj program rewitalizacji. Zakłada on wydanie 50 mln zł m.in. na poprawę wyglądu miasta. Na co pójdzie ta kasa, to zależy od nas.

W najbliższy poniedziałek rozpoczną się konsultacje społeczne, dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji. 
Program ma służyć odnowieniu tak zwanych obszarów zdegradowanych miasta - wyjaśnia Maria Wasiak, zastępca prezydenta Bydgoszczy. - Ideą programu jest ożywienie tych obszarów miasta jako miejsc, w których nagromadzone są zjawiska negatywne. Powstała już analiza dotycząca tego programu. Jest ona konieczna, bo regulacje prawne w tej sprawie są takie, że nie można wyremontować pojedynczych ulic, ale zająć się sprawą trzeba kompleksowo. Gminny program będzie połączony z działaniami społecznymi. 

Dłużej niż 2020 rok

Na sfinansowanie prac rewitalizacyjnych w dużej części miasta w nowej perspektywie unijnej - do roku 2020 - Bydgoszcz może zdobyć 13,5 mln euro, co po dzisiejszym kursie daje nam nieco ponad 50 mln złotych. Środki są zapisane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. 
Ich wydanie musimy tak zaplanować, żeby życie inwestycji było dłuższe od 2020 roku - mówi Maria Wasiak.

Trzy bydgoski dzielnice w potrzebie

Ratusz przygotował już projekt uchwały Rady Miasta Bydgoszczy wyznaczający obszary zdegradowane, w które mają zostać wpompowane unijne pieniądze. Zakłada on, że w pierwszej kolejności interwencji potrzebują trzy rejony Bydgoszczy. Pierwszy z nich to Bocianowo-Śródmieście-Stare Miasto; drugi Okole, Wilczak-Jary oraz Zimne Wody-Czersko Polskie. Do programu zostanie także włączone wszystko to, co dzieje się w Starym Fordonie. 

Rewitalizacja ma polegać na kompleksowych działaniach, rozwiązujących problemy społeczne występujące na danym obszarze, a zatem nie może to być wyłącznie odmalowywanie fasad, budowa parkingów czy kładzenie nowych chodników. 

Gminny Program Rewitalizacji może objąć nie więcej niż 20 procent obszaru miasta, na którym zamieszkiwać może do 30 proc. jego mieszkańców. 

Mają aktywizować bydgoszczan


Do rewitalizacji w pierwszej kolejności typowane są obszary zagrożone negatywnymi zjawiskami społecznymi, takimi jak np. wysokie bezrobocie, ubóstwo, niski poziom przedsiębiorczości. Uwzględniany został także aspekt ochrony środowiska naturalnego.

- Nowe działania mają aktywizować i integrować mieszkańców - mówi zastępca prezydenta miasta. - Doskonałym przykładem takich przedsięwzięć są między innymi działania zainicjowane w Starym Fordonie. Kierunek rewitalizacji tej dzielnicy wyznaczają przede wszystkim mieszkańcy, którzy powołali stowarzyszenie, organizujące wiele wydarzeń i przedsięwzięć integrujących mieszkańców. 

Będą spotkania

Od najbliższego poniedziałku ruszają konsultacje społeczne na wielką skalę. Każdy mieszkaniec wyznaczonych przez ratusz osiedli będzie mógł napisać, co uważa za największe bolączki tego miejsca i co należy zrobić, żeby było lepiej. Będą także spotkania z bydgoszczanami - pierwsze z nich - 10 sierpnia - na Okolu, 16 sierpnia na Wilczaku i Jarach. Informacje będą rozpropagowane przez UM, będą także dostępne na stronie internetowej ratusza (www.bydgoszcz.pl).
Konkursy na inwestycje i działania związane z rewitalizacją mają zostać ogłoszone w przyszłym roku. W regionie dla miast w obszarze ZIT zagwarantowano na ten cel 25,4 mln euro, a dla pozostałych miast - 28,6 mln euro.

Obwieszczenie 12.07.2016

10005

Czy rady osiedli powinny zostać zlikwidowane?

Rady osiedli kontra bydgoski ratusz. Osiedlowi radni chcą przeciwstawić się Urzędowi Miasta, bo ich nie słucha

Osiedlowi radni chcą przeciwstawić się Urzędowi Miasta, bo ich nie słucha. Przy kolejnym rozdaniu budżetu 5/6 znów wracają pomysły... likwidacji rad.

Głosy mówiące wprost o likwidacji czy o zmniejszeniu liczby rad osiedli w Bydgoszczy pojawiają się za każdym razem, kiedy dochodzi do dyskusji nad pomysłami zgłoszonymi w ramach budżetu obywatelskiego - przyznaje Rafał Piasecki, radny PiS i członek Komisji Samorządności Rady Miasta Bydgoszczy.

pinie rad są według ratusza w dużej części konfliktowe, a prezydent twierdzi, że w końcu to on jest u władzy. Dlatego jeśli rada wnioskuje o remont fontanny na Szwederowie, wygrywa inny pomysł. To błąd, bo z obywatelami trzeba rozmawiać...

Pomysł nieznany


Trwa rozdanie kart na pomysły w ramach budżetu obywatelskiego 5/6. Do rozdysponowania jest jak co roku 5 milionów złotych. To łakomy kąsek dla wszystkich. Najważniejsze w programie jest to, że rady osiedli jedynie opiniują pomysły, a o wyborze konkretów decyduje i tak liczba głosów mieszkańców. - Dochodzi do kuriozalnych sytuacji, że dziecko pani Jadzi nie ma pod blokiem placu zabaw, więc pani Jadzia skrzykuje mieszkańców, zdobywa większość podpisów i zamiast inwestycji istotnej dla całego osiedla, powstaje kolejny plac zabaw - mówi z goryczą jeden z osiedlowych radnych.

Janusz Czwojda: W dziale edukacja zostają jakieś pieniądze? No to, mówi rada, dajmy je szkole, niech kupi jakieś książki.Anna Strzelczyk-Frydrych z biura obsługi mediów bydgoskiego Urzędu Miasta o likwidacji rad mówi: - Nie znamy takiego pomysłu.

Podkreśla jednocześnie, że istnienie rad jako organów pomocniczych miasta jest zapisane w statucie Bydgoszczy, więc ich likwidacja wymagałaby najpierw zmiany tego dokumentu.

W kupie siła

To, że osiedlowi radni nie za bardzo są zadowoleni ze współpracy z ratuszem, jest oczywiste. - Małe rady są przez ratusz lekceważone, nie mają siły przebicia - uważa Jan Kwiatoń, przewodniczący Rady Osiedla Nowy Fordon. - Dlatego przygotowujemy porozumienie rad osiedli. Jak to mówią, w kupie siła. Jeśli mała rada będzie miała kłopot, porozumienie będzie występować w rozmowach z ratuszem w jej imieniu. Mam już wiele sygnałów od przewodniczących, że są zainteresowani przystąpieniem do porozumienia...

Jan Kwiatoń podkreśla, że często problemem radnych jest nieznajomość praw w rozmowach z urzędnikami.

- Jesteśmy organem Rady Miasta, więc powinniśmy się kontaktować z radnymi RM, a nie z urzędnikami - mówi przewodniczący RO Nowy Fordon. - Tymczasem często radni miasta w ogóle nie rozmawiają z radami osiedli. Komisja samorządności lekceważy rady, nie wyraża żadnego zainteresowania naszymi postulatami...

Porozumienie prawdopodobnie zostanie zawarte w najbliższych miesiącach.

Dodatkowy element


- Rzeczywiście, stwierdziłem że rady osiedli są niepotrzebne, ale był to błąd - przyznaje Janusz Czwojda, radny PO, radny osiedlowy i członek komisji samorządności. - Likwidacja? Nie jestem za tym. Rady osiedli są zawsze tym dodatkowym elementem w kontaktach z ludźmi, my o wszystkim nie wiemy. Poza tym - likwidacja byłaby wyjątkowo skomplikowana, poprzedzona konsultacjami...

Mało głosuje


O prawnym czy finansowym wzmocnieniu rad na razie też nie ma co myśleć. Argumentem przeciwko jest kiepska frekwencja wyborcza. W ub. roku na Bartodziejach zabrakło odpowiedniej liczby głosujących...

- Frekwencja w głosowaniach do rad wynosi 1,5-2 procent. Czy to legitymacja do wydawania przez nie większych pieniędzy? - pyta Janusz Czwojda. - Poza tym, nikogo nie urażając, wiele decyzji rady podejmują dość emocjonalnie. W dziale edukacja zostają jakieś pieniądze, no to, mówi rada, dajmy je szkole, niech kupi jakieś książki. A to nie o to przecież chodzi... Z drugiej strony weźmy pod uwagę, że wynajmowanie siedzib 29 rad osiedli to koszt ponad 100 tysięcy złotych rocznie. A i tak niektórzy są niezadowoleni...

Radny Janusz Czwojda podkreśla, że wpływ rad osiedli w tej edycji 5/6 jest już większy. Rada może ograniczyć wydawanie pieniędzy wewnątrz szkół, np. na remont łazienek, może mieć też głos w sprawie budowy kolejnego - niepotrzebnego ich zdaniem - boiska czy placu zabaw.

Twoje miasto, Twoje osiedle, Twoja inwestycja

Zakończyliśmy kolejną, czwartą edycję głosowania na projekty w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Łącznie zagłosowało ponad 22 tysiące bydgoszczan. Dziękujemy!

Wyniki na poszczególne projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego z podziałem na osiedla dostępne są TUTAJ. Natomiast lista zadań wprowadzonych do budżetu miasta znajduje się TUTAJ.

Głosowanie na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 2016 odbywało się w dniach 14-30 września 2015 r. w formie elektronicznej i papierowej. Mieszkańcy Bydgoszczy mogli głosować tylko na projekty zatwierdzone przez zespół ds. weryfikacji wniosków zgłoszonych w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

- W tym roku zagłosowało o 3 693 osób więcej niż w roku ubiegłym. W przyszłym roku planujemy organizację warsztatów obywatelskich na poszczególnych osiedlach. Podczas warsztatów mieszkańcy dowiedzą się, jak poprawnie wypełniać wnioski, jak je kosztorysować oraz otrzymają informacje dotyczące mapy własności terenów. Ponadto na stronie www.bydgoszcz.pl/budzetobywatelski będzie można śledzić przebieg wykonywanych prac przy wybranych inwestycjach - mówi doradca prezydenta Michał Sztybel.

W bieżącej edycji oddano łącznie 22 241 głosów, w tym ważnych – 21 457, co stanowiło 96,47 % głosów oraz nieważnych – 784, co stanowiło 3,53 % głosów. Na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 15 924 papierowych (74,21 %) oraz 6 317 elektronicznych (25,79 %) głosów. Mieszkańcy mogli oddać głos w formie elektronicznej, za pomocą specjalnej aplikacji, a także w formie papierowej. Wystarczyło wydrukować jedną z kart do głosowania (odpowiednią dla danego okręgu) i wrzucić ją do jednej z urn ustawionych w bydgoskich szkołach, biurach meldunkowych i młodzieżowych domach kultury. Karty do głosowania były także do pobrania w tych placówkach. Zgodnie z przyjętymi zasadami, uprawnionymi do głosowania były osoby zamieszkałe w Bydgoszczy, które ukończyły 16 lat. Głosujący wybierali 1 zadanie z listy projektów poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu „GŁOSUJ”. Wybrany projekt zadania otrzymywał 1 głos. Projekty, które uzyskały najwyższą ilość głosów (oznaczone kolorem zielonym) zostaną wpisane do budżetu miasta Bydgoszczy na 2016 rok.

W bieżącej edycji decydujący głos mieli mieszkańcy Bydgoszczy - wybór projektów nastąpił wyłącznie na podstawie ich kolejności w głosowaniu. Opinia Rady Osiedla w bieżącej edycji, nastąpiła już na etapie weryfikacji, przed głosowaniem mieszkańców - informacja o opinii rady znajdowała się na karcie do głosowania, a przedstawiciel Rady Osiedla znajdował się w zespole ds. weryfikacji wniosków, który decydował o zatwierdzeniu projektu do głosowania. Głosowane projekty są powszechnie dostępne dla mieszkańców.

Głosowane wnioski nie przekraczały limitu przeznaczonego na dane osiedle, wybrane w głosowaniu do realizacji kolejne wnioski nie mogą przekraczać limitu środków przeznaczonych na dane osiedle.

Budżet obywatelski 2016 - Harmonogram

  • 20 lipiec – 7 sierpnia zgłaszanie wniosków

  • 8 sierpnia – 9 września weryfikacja wniosków

  • do 14 sierpnia - pisemna informacja do Rad Osiedli z prośbą o  opinię do końca sierpnia

  • do 4 września - spotkania z Radami Osiedli i Radnymi z okręgu, którego dotyczy inwestycja

  • do 9 września -  zatwierdzenie ostatecznej listy wniosków przez Zespół ds. weryfikacji wniosków

  • 14 września – 30 września - GŁOSOWANIE 

Pliki do pobrania:
Regulamin (1144kB)
Rady osiedli - mapa (5217kB)
Środki na poszczególne osiedla 2016a (12kB)
Zadnia BBO 2016 (18kB)
Zarządzenie 2017 (1176kB)

Demontaż znaków D-51.

Niebawem z naszych ulic znikną znaki D-51 oznaczające automatyczną kontrolę prędkości. 
Nastąpi to w związku z nowymi przepisami w sprawie uprawnień straży miejskich, które nie mogą już dokonywać takich pomiarów. 

GAZnaki-D-51


Brak znaku informującego o automatycznej kontroli prędkości nie oznacza, że kierowcy mogą czuć się w tych miejscach pewnie. Znak dotyczył bowiem fotoradaru straży miejskiej. Policja nadal może ręcznie mierzyć prędkość na takich drogach.

Ulica Wincentego Pola z nowym chodnikiem.

Budowa chodnika po stronie nieparzystej na ulicy Wincentego Pola dobiega końca.

W przyszłym roku powstanie chodnik także po stronie parzystej, oraz w planach jest

remont nawierzchni ulicy Wincentego Pola.

WP 20160706 20 15 09 Pro

Jednocześnie informujemy, iż w dniach 8 - 11 lipca 2016 roku Enea przystąpi do wymiany

słupów energetycznych, w związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie energii.


WP 20160706 20 16 22 Pro

Wakacyjne Place Zabaw 2016

wpz 2016 plakat

Bydgoski Budżet Obywatelski: Mieszkańcy chcą siłowni plenerowych i placów zabaw. Zgłoszenia tylko do wtorku

Budżet obywatelski cieszy się w Bydgoszczy sporym powodzeniem. Tylko z tzw. dzielnic willowych naszego miasta spłynęło kilkadziesiąt wniosków.

We wtorek o północy mija termin zgłaszania propozycji do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Choć część osób - tradycyjnie - czeka z tym do ostatniego momentu - to już teraz z dużą dozą prawdopodobieństwa wskazać można, że dominować będą propozycje wzmocnienia infrastruktury rekreacyjnej.
- Nie chcemy, by ktoś odniósł wrażenie, że wpływamy na decyzje mieszkańców, więc swoje opinie rada osiedla przedstawi po zgłoszeniu wszystkich wniosków. Na pewno jednak naszą sympatią cieszyć się będą zgłoszenia dotyczące budowy chodników i siłowni na wolnym powietrzu, które świetnie sprawdzają się na wielu osiedlach - mówi Radosław Ginther, przewodniczący RO na Osowej Górze.
Radosław Ginther: Naszą sympatią cieszyć się będą wnioski dotyczące budowy chodników i siłowni na wolnym powietrzu.
 Mamy do dyspozycji niewiele, bo 120 tysięcy złotych - mówi Edward Sell, szef osiedlowej rady na Czyżkówku. - W zeszłym roku przeznaczyliśmy skumulowane środki na doposażenie placówzabaw, bo dwa lata temu nawalił nam wykonawca, co dało nam większą pulę teraz. Okazuje się, że mieszkańcy chcą dalej działać w tym kierunku, więc spodziewam się pomysłów związanych z placami zabaw.

Bydgoski Budżet Obywatelski: 30 tysięcy na UKS

W Smukale i Opławcu do wykorzystania jest jeszcze mniej, bo zaledwie 30 tysięcy (kwoty zależne są od liczby mieszkańców na osiedlach). Tamtejsza rada osiedla systematycznie wspiera modernizację zaplecza dla Uczniowskiego Klubu Sportowego.

Na stronie internetowej www.bdgbo.pl sprawdzić można, jakie propozycje do budżetu wpłynęły ze wszystkich osiedli drogą internetową (na opracowanie korespondencji pocztowej trzeba jeszcze poczekać).

Na Osowej Górze chcą, m.in. rewitalizacji stawów w parku przy ulicy Rekinowej, podobne oczekiwania mają mieszkańcy względem oczek wodnych przy ulicy Sardynkowej przy ZS nr 27. Rowerzyści z Osowej Góry chcieliby z kolei umiejscowienia stacji BRA przy pętli autobusowej. Jeden wniosek dotyczy też urządzeń rekreacyjnych przy ulicy Kormoranów.

Wilczak również stawia na rekreację, jeden z projektów dotyczy ustawienia trzech betonowych stołów do ping- ponga i kosza do koszykówki, inni chcą rewitalizacji strumienia i terenu zielonego przy ul. Przerwy-Tetmajera. Podobnie jest na Jarach, gdzie mieszkańcy powitaliby z chęcią siłownię przy ul. Słonecznej.

Z rozmachem (wiedząc zapewne, że pomysł zostanie odrzucony) zadziałali mieszkańcy Piasków, którzy zgłosili do BBO wart ponad 6,5 miliona złotych pomysł gruntownego remontu ulicy Saperów i Smukalskiej.

Bydgoski Budżet Obywatelski: Głosowanie na jesień


- Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń do BBO, nastąpi weryfikacja formalna wniosków. Tam, gdzie będzie to konieczne i możliwe, będziemy prosili o ewentualne poprawki. Sprawdzać będziemy głównie, czy projekt mieści się w budżecie i czy zaplanowany jest na terenach, które należą do miasta - wyjaśnia Michał Sztybel, koordynator BBO. - Głosowanie nad projektami, które zaplanowane jest na październik, zakończy procedurę wyboru wniosków do realizacji.

Wakacyjne place zabaw z Borpą.

Wakacyjne place zabaw to idealna forma letniego wypoczynku

dla dzieci i młodzieży pozostających w mieście oraz ich rodzin.

W programie: gry i zabawy sportowo- rekreacyjno- plastyczne,

muzyczne, profilaktyczne dla różnych grup wiekowych,

a także dla rodziców i opiekunów w celu budowania prawidłowej

relacji rówieśniczej oraz dorosły - dziecko, a także modelowania

i nauki form bezpiecznego spędzania czasu wolnego.

Kadra to wychowawcy, animatorzy zabaw, przeszkoleni w zakresie

programów merytorycznych, organizacyjnych i BHP.


Drogi Rodzicu!

Właśnie teraz w wakacje chcemy zadbać z Tobą

o bezpieczeństwo i świetną zabawę Twojego dziecka.

Zapraszamy rodziców i opiekunów do wspólnego

uczestnictwa w zabawie wraz z dziećmi i młodzieżą.

Na naszych placach zapewniamy atrakcyjny program

rekreacyjno-zabawowy dla dzieci i młodzieży do lat 15,

fachową opiekę specjalistów, porady psychologa

oraz pomoc w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych.

Wymagamy pisemnej zgody rodzica lub opiekuna.

UDZIAŁ NA WAKACYJNYCH PLACACH ZABAW

JEST BEZPŁATNYSerdecznie Zapraszamy  w dniach 18 - 29 lipca 2016 roku w godzinach 15:00 - 18:00, plac przy kortach tenisowych (ul Nakielska 70).


Modernizacja i wymiana opraw parkowych.

Trwa modernizacja i wymiana na nowe (najbardziej wyeksploatowanych) opraw parkowych na ulicy Nakielskiej (nad Kanałem)

WP 20160614 20 13 25 ProWP 20160614 20 15 06 Pro

Budowa chodnika na ulicy Wincentego Pola

Niniejszym informujemy, iż w związku z naszymi wcześniejszymi apelami w ZDMiKP w Bydgoszczy, drogowcy 13 czerwca br. przystąpią do budowy chodnika na ulicy Wincentego Pola (po stronie nieparzystej). Utrudnienia są przewidziane do końca miesiąca.

Bydgoski Budżet Obywatelski 2017

W środę (15 czerwca 2016 roku) rozpocznie się piąta edycja programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na inwestycje do północy 5 lipca br.

BBO_2017_banner  


Propozycje projektów będzie można zgłaszać za pośrednictwem aplikacji internetowej bądź tradycyjnie, przez wrzucenie wypełnionego formularza do urny lub przesłanie wypełnionego formularza na adres Urzędu Miasta Bydgoszczy (z dopiskiem "Bydgoski Budżet Obywatelski").

Wzór formularza: 
PDF 
Word 

Urny - wzorem lat ubiegłych - będą zlokalizowane w szkołach prowadzonych przez miasto Bydgoszcz, Młodzieżowych Domach Kultury oraz Urzędzie Miasta Bydgoszczy (ul. Jezuicka 1 i Grudziądzka 9-15). Szczegółowa lista miejsc dostępna jest TUTAJ.

BBO_2017_grafika

Każdy bydgoszczanin może zgłosić nie więcej niż 3 propozycje projektów. To istotna zmiana w porównaniu do ubiegłorocznych zasad BBO, według których jedna osoba mogła zgłaszać tylko jeden projekt. UWAGA: na etapie zgłaszania projektów nie jest wymagane zbieranie listy poparcia mieszkańców. W sytuacji, gdy tożsamy projekt został zgłoszony przez kilku mieszkańców, projektodawcą właściwym do kontaktu w sprawach dotyczących projektu jest osoba, która zgłosiła projekt najwcześniej. 

Konkurs_BBO_1  

Przypominamy, że zgodnie z zasadą Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego 5 mln złotych dzielone jest proporcjonalnie do liczby mieszkańców na osiedlach. Pomysły na zrealizowanie inwestycji zgłaszają mieszkańcy, a do realizacji trafiają projekty z największą liczbą głosów. Warto podkreślić, że zakłada się zwiększenie środków przeznaczonych na realizację projektów w ramach BBO w zależności od wzrostu nadwyżki operacyjnej miasta Bydgoszczy za rok 2016 w stosunku do wykonania w roku 2015. Kwotę zwiększenia określa się na 10 proc. wzrostu nadwyżki operacyjnej w 2016 r. w stosunku do roku 2015. 

Konkurs_BBO_2
  
W formularzu zgłoszeniowym projektu należy wpisać: 
- nazwę zadania 
- lokalizację 
- szacunkowy koszt zadania 
- opis zadania 
- imię i nazwisko 
- podpis 
- numer PESEL 

W celu kontaktu z Urzędem Miasta Bydgoszczy, autor projektu powinien podać również dane kontaktowe, opcjonalnie e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu. Zgłoszone projekty muszą mieścić się w zakresie zadań własnych miasta Bydgoszcz. W trakcie etapu zgłaszania projektów lista zgłoszonych propozycji przez mieszkańców będzie dostępna TUTAJ. W sprawie zgłoszenia projektów lub dotychczasowych realizacji zapraszamy na stronęBydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Jeżeli masz pytanie w sprawie merytorycznej, zadaj je nam na naszym Facebooku lub wyślij na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript." style="text-decoration: none; color: rgb(41, 157, 214);">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Przypominamy, że w ramach poprzednich czterech edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji trafiło m.in. 28 zadań związanych z budową lub doposażeniem placów zabaw, 21 zadań związanych z budową/remontem chodników, 13 zadań związanych z budową lub rozbudową siłowni plenerowych, 10 zadań polegających na budowie miejsc parkingowych, 5 kynoparków. Łącznie do realizacji skierowanych zostało już ponad 200 zadań, na których realizację z budżetu miasta trafiło 20 mln zł. Co roku analizowanych jest około 200 – 300 pomysłów, a w głosowaniu bierze udział około 20 tysięcy mieszkańców. 

Warto wiedzieć: 
Szczegółowe informacje dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego można znaleźćTUTAJ i TUTAJ.

Zdjęcia z Festynu "Dzień Dziecka 2016"

Serdecznie Zapraszamy do Naszej Galerii ze zdjęciami z festynu  "Dzień Dziecka 2016"

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates