image1 image1 image1

Aktualności

W marcu ruszą remonty chodników

Podpisana została umowa na remonty i przebudowy chodników. Na pierwszy etap prac zabezpieczono 1,1 mln zł. Pierwsze prace rozpoczną się już w marcu. Ekipy drogowców na początku pojawią się na osiedlach Wilczak, Bielawy, Szwederowo i w Nowym Fordonie

csm IMG 1670 a8ff530549 

Najwięcej prac remontowych zaplanowano w centrum miasta. Nowe płytki i kostki zostaną ułożone m.in.  na  ulicach: Markwarta (od strony parku), Kruszwickiej (odcinki poza zrealizowanym zakresem ronda), Zamoyskiego (od 20 Stycznia do Paderewskiego), Pomorskiej (od Cieszkowskiego), 20 Stycznia (od Mickiewicza do Zamoyskiego). Ponadto duży zakres realizowany będzie na Okolu i Wilczaku. Na liście miejsc wymagających odcinkowo ułożenia nowych kostek lub płytek znajdują się ulice: Lubelska, Jasna, Graniczna, Nakielska (na wysokości Wrzesińskiej), Ułańska, Kraszewskiego. Drogowcy naprawią też schody przy Łuczniczce oraz ul. Pod Blankami. Prace zaplanowano poza tym na ulicach: Kleeberga, GOPR-u, Monte Cassino, Wojciechowskiego, Łęczyckiej, Traugutta, Kossaka, 16 Pułku Ułanów Wlkp., Saperów, Kołobrzeskiej, Ujejskiego, Pelikanowej i Wielorybiej.
Zaplanowano też pierwszy etap remontu schodów prowadzących na Wzgórze Wolności od strony ul. Toruńskiej. W ramach innych  zadań budowane są ścieżki w parku na Wzgórzu Wolności, Wzgórzu Dąbrowskiego oraz w parku Witosa. Więcej informacji o pracach na południowej skarpie znajduje się w tekście „Ścieżka na Wzgórzu Wolności w komplecie”.

W pierwszej kolejności ekipy drogowców Zajmą się remontem chodnika na ul. Nakielskiej (na wysokości Wrzesińskiej, odnową schodów i fragmentów chodnika na Ułańskiej oraz przebudową przejścia dla pieszych na ul. Powstańców Wielkopolskich na wysokości bloku nr 42. Na Szwederowie prace prowadzone będą w obrębie skrzyżowania ulic T. Lenartowicza i Sierocej. Wczesną wiosną przebudowane zostanie też przejście dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. gen. A.E. Fieldorfa „Nila” – J. Kleina.

Za remonty odpowiedzialne będzie konsorcjum czterech bydgoskich firm, które wygrało przetarg na realizację prac. Wyceniło  ono  wartość podstawowych  robót na 1,13 mln zł oferując 4 letnią gwarancję. W przetargu dopuszczono możliwość znacznego rozszerzenia zamówienia.
Ostateczna lista chodnikowych zadań do realizacji może być korygowana np. w przypadku robót zgłaszanych przez gestorów sieci podziemnych. Lista ulic może być też uzupełniana w trakcie roku.

Część chodników powstanie dzięki Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu.  W trakcie ostatniej edycji programu mieszkańcy zadecydowali m.in. o budowie lub remoncie chodników i ścieżek przy ulicach Morcinka, Krakowskiej oraz w sąsiedztwie  Starego Kanału Bydgoskiego.  W Bydgoszczy łączna długość ulic to około 750 kilometrów. Powierzchnia chodników to natomiast blisko 1 700 000 metrów kwadratowych.

Warto wiedzieć:

Przypominamy, że interwencje związane m.in. z uszkodzeniami chodników można zgłaszać w Wydziale Utrzymania i Ewidencji ZDMiKP, przy ul. Redłowskiej 8, tel. 52-582-27-14, 52 -582-27-15 lub mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Wszystkie sygnały są sprawdzane przez pracowników tej jednostki i pomagają planować prace.

DOFINANSOWANIE DEMONTAŻU I ODBIORU AZBESTU ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW I BUDŻETU MIASTA 2019

W związku z możliwością pozyskania środków na finansowanie demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest z WFOŚiGW w Toruniu, informujemy, że do dnia 12 kwietnia 2019 r. można składać wnioski o dofinansowanie ww. zadań.

Dofinansowaniem objęte są wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest.

Kwota dofinansowania przedsięwzięcia polegającego na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu lub zabezpieczaniu odpadów zawierających azbest,  wynosi 50% ze środków WFOŚiGW i 50% ze środków Budżetu Miasta - nie więcej niż 800,00 zł za 1 Mg unieszkodliwionych lub  nie więcej niż 500,00 zł za Mg zabezpieczonych odpadów zawierających azbest.

Demontaż, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie przez uprawnioną firmę wskazaną przez Dotującego.
O dofinansowanie można ubiegać się na zadania realizowane:

  • na obiektach których właścicielami są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
  • na obiektach budynków użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego takich jak: placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki artystyczne – ogniska artystyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, placówki zapewniające opiekę i wychowanie uczniom, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne, kolegia pracowników służb społecznych), inne obiekty użyteczności publicznej, w tym ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego.

Kwota dofinansowania dla jednego podmiotu wynosi maksymalnie 10 000,00 zł.
Wnioski o przyznanie dotacji można składać do dnia 12 kwietnia 2019 r.  w Wydziale Zintegrowanego Rozwoju, ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 206.
Dodatkowe informacje ul. Grudziądzka 9-15, budynek C, pok. 201 oraz pod nr tel. 52 58 59 270, 52 58 58 038.
Warunki dofinansowania przez WFOŚiGW przedsięwzięć związanych z realizacją programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest opublikowane zostały na stronie: https://wfosigw.torun.pl/strona-359-azbest_2019.html.

Pliki do pobrania:

Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy

Zarządzenie Nr 144/2019 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Bydgoszczy konsultacji społecznych dotyczących wprowadzenia nowych biletów czasowych.

54197c29c8654290a1e4f35f0bd1797d-0

Spotkanie Rady do spraw Partycypacji Społecznej.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i ekran

Zakończył się pierwszy etap przebudowy chodnika Nakielska\Tetmajera.

Obraz może zawierać: buty, drzewo, na zewnątrz i przyroda

Kolejne nowe bloki mieszkalne.

Dzikie ogródki działkowe przy ul. Nakielskiej już niedługo znikną z naszego krajobrazu. Na ich miejscu powstaną nowe bloki mieszkalne oraz ścieżka z ławkami prowadząca nad Stary Kanał Bydgoski.

Obraz może zawierać: drzewo, roślina, trawa, niebo, most, kwiat, na zewnątrz i przyroda

Nowe budyki przy ul. Czerwonego Krzyża

Już niedługo nowe budyki przy ul. Czerwonego Krzyża zostaną oddane do użytku. Przybędzie nam nowych mieszkańców, a co za tym idzie zwiększy się ruch na tej ulicy.

Obraz może zawierać: drzewo, dom, niebo i na zewnątrz

Pustostan przy ul.Na Wzgórzu 40

Pustostan przy ul.Na Wzgórzu 40 po ostatnim pożarze będzie w najbliższych dniach odpowiednio zabezpieczony. Takie zapewnienie otrzymaliśmy od Wydziału Kryzysowego.

Obraz może zawierać: drzewo, roślina, niebo i na zewnątrz
Obraz może zawierać: na zewnątrz

Spotkanie z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta 6-02-2019

W Centrum Organizacji Pozarządowych przedstawiciele rad osiedli spotkali się dziś po raz pierwszy z pełnomocnikiem Prezydenta Miasta p-nią Bernadetą Różańską-Majchrzak.

Obraz może zawierać: 2 osoby, ludzie siedzą i w budynku

Ratuszowe spotkanie Rad Osiedli.

Ratuszowe spotkanie Rad Osiedli poświęcone Bydgoskiemu Budżetowi Obywatelskiemu 2019,oraz nowymi zasadami w gospodarce odpadami komunalnymi.

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba, ludzie siedzą i w budynku

Pogadanki w szkole "Odpowiedzialność prawna nieletnich"

W spotkaniu  dnia  07.02.2019 wzięli udział funkcjonariusze z Komisariatu Policji Bydgoszcz - Błonie: starszy dzielnicowy st. asp. Robert Macierzyński i sierż. szt. Maciej Kaźmierczak  z zespołu profilaktyki społecznej, nieletnich i patologii.

IMG 20190207 134822


Temat spotkania:  Odpowiedzialność prawna nieletnich.


Omówiono problematykę odpowiedzialności w kontekście popełniania czynów zabronionych przez dzieci m. in. dokuczanie, szykanowanie, zaczepianie inne dzieci w szkole.
 Poruszono jakie czyhają  na dzieci niebezpieczeństwa w internecie, długie spędzanie czasu przed komputerem. Na koniec rozdano dzieciom ulotki na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą w okresie wakacji letnich.

IMG 20190207 134715

IMG 20190207 134708


Wilczak z nowym planem

Rada Miasta uchwaliła opracowany przez urbanistów miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla dużej części osiedla Wilczak. Dzięki temu dokumentowi zdecydowanie łatwiej będzie prowadzić inwestycje i remonty istniejących budynków.

csm DSCN0912 d152e91de5

Obszar objęty planem liczy około 40 hektarów. Jest ograniczony ulicami Nakielską, Kruszwicką, Seminaryjną, Wysoką i Stawową. W nowym planie określone zostały parametry i wskaźniki zagospodarowania terenów, które pozwolą na zagospodarowanie i zabudowę obszaru  poprzez uzupełnienie istniejącej zabudowy. Zapisy planu będą podstawą do wprowadzania ładu  przestrzennego i zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Dokument tworzy też warunki do przywrócenia świetności  historycznej zabudowie oraz do przebudowy istniejących budynków o niskich walorach architektonicznych i w złym stanie technicznym.

Plan dla Wilczaka zakłada, że te tereny będą wykorzystywane przede wszystkim na zabudowę mieszkaniową  wielorodzinną i usługową, ale  stwarza też warunki dla wprowadzania nowej zabudowy, zwłaszcza we wnętrzu kwartału zawartego pomiędzy ulicami Na Wzgórzu - Ułańską - Wysoką i Stawową.  Plan miejscowy daje właścicielom nieruchomości możliwość ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.

Miejscowe plany zagospodarowania oznaczają nie tylko szybszą możliwość realizacji nowej zabudowy, ale również szybszy proces rewitalizacji istniejących budynków. W przypadku braku planu miejscowego, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków muszą przechodzić dość skomplikowaną drogę uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy. Decyzje takie niezbędne są bowiem nie tylko przy realizacji nowych budynków, ale również w przypadku zmiany sposobu użytkowania istniejących lokali.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach na osiedlu Wilczak realizowano również przedsięwzięcia  podnoszące jakość przestrzeni publicznej i jej dostępność. Zrewitalizowano część parku nad Starym Kanałem Bydgoskim, remontowano ulice (Nakielska, Wrocławską), lepiej zagospodarowano tereny rekreacyjne, a na ulicę Wysoką skierowano autobusy linii nr 57. Planowane są również kolejne inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim  oraz poprawą infrastruktury m.in. budową drogi rowerowej wzdłuż ul. Kruszwickiej.

Konsultacje społeczne: odpady – jakie zmiany przed nami?

Aktualny rok będzie ostatnim, kiedy będziemy segregować śmieci według dotychczasowych zasad. Od 1 stycznia 2020r. czeka nas zmiana, do której już dziś miasto przygotowuje się we współpracy z mieszkańcami.

 csm TLO FB 246716dcb1

Zmiany w zakresie gospodarowania odpadami związane są z rozporządzeniem Ministra Środowiska. Od 1 stycznia 2020 r. na terenie Bydgoszczy wdrożony zostanie jednolity dla całego kraju nowy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W ramach konsultacji społecznych chcemy poznać opinie Spółdzielni Mieszkaniowych, Rad Osiedli oraz Rodzinnych Ogrodów Działkowych.

Przypomnijmy, że w myśl obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta segregujemy odpady powstające w naszych domach do czterech pojemników, które dzielą się na:
•    papier, metale i tworzywa sztuczne (zbierane łącznie w pojemnikach lub workach koloru żółtego),
•    szkło (zbierane w pojemnikach lub workach koloru zielonego),
•    odpady resztkowe (gromadzone w pojemnikach lub workach koloru czarnego lub szarego).
•    Ponadto w sezonie wiosenno-letnim odbierane są również odpady zielone (zbierane do pojemników lub worków koloru brązowego).

 csm Pojemniki 1476f9b716

Nowe zasady selektywnego zbierania odpadów sprawią, że nasze posesje oraz wiaty śmietnikowe zostaną wyposażone dodatkowo w pojemniki lub worki koloru niebieskiego – łącznie segregacja odbywać się będzie do pięciu, a nie jak do tej pory czterech pojemników -  gdzie trafiać będą wyłącznie odpady z papieru. Natomiast do pojemników koloru brązowego, opróżnianych odtąd przez cały rok, będziemy mogli wyrzucić bioodpady (również odpady kuchenne, za wyjątkiem mięsa)

Bioodpady to – zgodnie z ustawą o odpadach – ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne

Celem wprowadzenia zmian jest uzyskanie większej ilości surowców wtórnych oraz lepszej ich jakości, co pomoże gminom w osiąganiu corocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów.

Miasto Bydgoszcz w ramach konsultacji społecznych chce określić nowe zapisy Regulaminu Utrzymania Porządku i Czystości w mieście, który m.in. określa częstotliwość wywozu śmieci w zależności od ich rodzaju. Zmienią się także zasady działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

W konsultacjach będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Bydgoszczy poprzez wyrażenie swojej opinii na temat proponowanych zmian:

  • za pośrednictwem dedykowanej ankiety,
  • bezpośrednio podczas dyżurów konsultacyjnych czy infolinii telefonicznej.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.bydgoskiekonsultacje.pl. Osobno opinie zostaną uzyskane od spółdzielni mieszkaniowych oraz rad osiedla.

Konsultacje odbędą się w dniach od 21 stycznia do 10 lutego 2019r. mieszkańcy Bydgoszczy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na temat proponowanych w tym zakresie zmian. W tym celu zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz podzielenia się swoimi uwagami.

Ankietę można wypełnić także internetowo – na stronie www.bydgoszcz.pl/odpady.

Warto wspomnieć, że rok 2019 nie przynosi jeszcze żadnych zmian w dotychczasowych zasadach funkcjonowania miejskiego systemu gospodarowania odpadami. Nie zmienią się również stawki opłaty za wywóz odpadów komunalnych. W przeciwieństwie do innych miast, takich jak Łódź, Lublin gdzie wysokość opłat wzrosła od nawet o 83, w Bydgoszczy nadal płacimy 13 zł od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów oraz 39 zł, kiedy nie decydujemy się na segregację.

Zapraszamy także na dyżury konsultacyjne, które odbędą się:
- we wtorek, 29 stycznia, w godzinach od 16:00 do 18:00, w siedzibie Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi przy ul. Wojska Polskiego 65, I piętro, pok. 139;
- we wtorek, 5 lutego, w godzinach od 16:00 do 18:00, w punkcie Urzędu Miasta Bydgoszczy, zlokalizowanym w Galerii Handlowej „Zielone Arkady” przy ul. Wojska Polskiego 1, I piętro, lokal 219.

Jeśli mają Państwo pytania, można kierować je do Biura Zarządzania Gospodarką Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Bydgoszczy: tel. 52 58 59 178, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

prezentacja z konferencji prasowej znajduję się TUTAJ.

2020  Oficjalna strona internetowa Rady osiedla Wilczak-Jary w Bydgoszczy  globbersthemes joomla templates